language

Tjänster för din organisation

Med vår unika kompetens och managementtjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling kan vi förbättra era förutsättningar att leverera önskade resultat.

Förvalta er viktigaste tillgång

Kompetensutvecklingsprogram

Vi tror att personalen är er viktigaste tillgång och att den måste utvecklas för att möta framtidens utmaningar. En genomtänkt och långsiktigt kompetensutveckling utgör grunden för lyckade leveranser men är också kritiskt för att skapa en attraktiv arbetsplats. Syntell stödjer er med att utveckla och leverera skräddarsydda paket för kompetensutveckling av er personal.

Vad är Kompetensutvecklingsprogram?

Utgångspunkten i utvecklingen av kompetensutvecklingsprogram är alltid er organisations behov. Den fångas i den inledande behovsanalysen och utgör därefter grunden i den följande processen. Syntell bygger sina program på  gedigen erfarenhet av att ha levererat öppna kurser och program såväl som program i samarbete med ledande akademiska institutioner. Vårt mål är att kunna bidra med högkvalitativ kompetensutveckling till personer i arbetslivet.

Varför behövs Kompetensutvecklingsprogram?

  • För att utveckla personalen på ett resurseffektivt sätt
  • För att skapa en gemensam uppfattning och kunskap kring era kärnkompetenser
  • För att knyta samman personalen kring ett specifikt kompetensområde

Referenser inom Kompetensutvecklingsprogram

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram för sina ingenjörer. De ansåg att en fördjupad SE-kompetens skulle stärka deras konkurrenskraft på den globala försvarsmarknaden ytterligare. De visste… Läs mer

FÖRÄNDRA DIN ORGANISATIONS FÖRMÅGA

Organisationsutveckling

När ni skapat en klar bild över vilken organisatorisk förmåga som behövs för att möta…

förändring ger effekt

Förändringsledning

Vi på Syntell har god kunskap inom förändringsledning. Den förmåga som utvecklas ger effekt först…

Skapa en komplett kravförmåga!

DEx – Kravhantering

DEx är är hela tjänsteerbjudandet inom krav. Detta erbjudande har utvecklats genom vår samlade kunskap och…

vad blir effekten?

Uppföljning och nyttoanalys

Hur vet du att målen uppnås, att rätt effekter uppstår eller att nyttan realiseras? Strukturerad…

en hållbar verksamhet

Livscykelhantering av verksamhet

Låt oss hjälpa dig med livscykelhantering av verksamheten. Verksamheten kan ses som ett ekosystem där…

Skapa goda B2B-relationer

Upphandlings-/Anskaffningsstöd

Kunskap om hela värdekedjan skapar möjlighet att anpassa projektprocesser efter aktuella förutsättningar och strategier

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

strategisk genomlysning av företag

Due Diligence

Due Diligence är ett samlande begrepp för de undersökande processer som blivit allt viktigare vid…

Fokusera på er kärnverksamhet

Outsourcing av kravhantering

Fokusera på er kärnverksamhet istället för att utveckla egen kravhanteringsförmåga

Förvalta er viktigaste tillgång

Kompetensutvecklingsprogram

Vi stödjer er med att skräddarsy kompetensutveckling för er personal

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!