language

Om oss

Våra ledord är professionalitet, kvalitet och engagemang.

Vi stöttar dig i varje steg av din utveckling

Dina utmaningar - vår passion

Oavsett om du arbetar inom medicinteknik, energi, flygindustri & försvar eller transport, möter du sannolikt utmaningar med komplexa system i komplexa miljöer. Syntell erbjuder beprövade koncept för optimering av din förmåga att hantera just dessa system över deras livstid. Vi garanterar långsiktig effekt genom organisationsutveckling och utbildning samt genom direkt projektstöd av våra expertkonsulter.

Vi utbildar. Vi förser dig med högsta kvalitet i våra öppna och skräddarsydda kurser och kompletta utvecklingsprogram.

Vi möjliggör. Vi hjälper dig utveckla livscykelprocesser, -metoder och –infrastruktur för din organisation. Våra erfarna konsulter applicerar de bästa, internationellt beprövade, metoderna för att utveckla din organisations förmåga.

Vi utför. Vi hjälper dig att realisera nödvändiga förändringar från teori till praktik. Vi konsulterar och coachar din projektgrupp genom de nya sätten att arbeta i er miljö och för era specifika förändringar.

Syntells resurser

Syntell etablerades 1994 och vi har vårt huvudkontor i Stockholm. Vi är dock verksamma över hela världen och med representation i Sverige, Storbritannien och Tyskland.

Vi är en medelstor konsultfirma med över 50 högkvalificerade och erfarna anställda. Vi omsätter över 10 MEUR per år och har kreditklassificering AAA. Detta gör oss till en långsiktig och pålitlig leverantör, partner och arbetsgivare.

System och deras livscykler – vår passion och angreppssätt

Vi ser din produkt som ett system, inbäddat i sin miljö. Vi ser också systemets hela livscykel – från koncept, genom utveckling och användning, till avveckling. De olika stegen kräver både generella och specifika förmågor för att optimera systemets prestanda och tillgänglighet.

24 år

av stöd till myndigheter och industri

(1994 - 2018)

50%

Andel av omsättning till offentlig förvaltning

AAA

Soliditets kreditvärdering

15

Antal ramavtal

90 MSEK

Omsättning Syntell Group

>1500

Antal konsulter i nätverket

20%

Andel disputerade experter

Nyckelår i vår historia

1994

En brittisk projektgrupp skapas i Sverige, genom etableringen av LSC in Scandinavia. Syntells egna kontor öppnar i november detta år.

1998

Moderbolaget, LSC i Storbritannien, genomgår omstruktureringar som en följd av nytt riskkapital.

Syntell AB etableras.

1999

Syntells första Scandinavian Summer School Week äger rum på Utö i Stockholms skärgård. Fokus ligger på Systems Engineering.

2002

Syntell UK Ltd. etableras som en del av en expanderad affärsplan.

2003

En professionell styrelse inrättas för att stödja utvecklingen av företaget.

Kursen "Systems Architechture and Design" levereras för första gången på Syntells Scandinavian Summer School Week (idag utvecklad till "Model-based Systems Engineering").

2004

Det kommersiella partnernätverket Syntell & Partners etableras. Nätverket är under ständig utveckling och idag inkluderar detta över 50 partners och med tillgång till över 1500 konsulter.

2005

Första tillfället för "Logistics Engineering & Management" på Syntells Summer School Week på Utö i Stockholms Skärgård. Denna kurs erbjuds än idag.

2007

Detta år äger premiären rum för Syntells första Scandinavian Winter School Week. Kurserna som erbjuds är Systems Engineering & Project Management samt System Safety Management.

2013

Syntell lämnar sina lokaler på Värtavägen och flyttar till nya och ändamålsenliga lokaler på Sandhamnsgatan 63B, Stockholm.

2016

September 2016 tillträder Mikael Tjernlund som ny VD med uppdraget att förbättra lönsamhet och tillväxt.

2017

Kraftig förbättring av rörelsemarginal och tillväxt, etablering av ett nytt affärsområde inom management och dryg fördubbling av antal aktiva kunder inom tillverkningsindustri och offentlig förvaltning.

2018

Etablering av dotterbolag i Norge respektive Finland med ambition att bli ledande inom Norden inom Systems Life Cycle Management.

1994

1998

1999

2002

2003

2004

2005

2007

2013

2016

2017

2018

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!