language

Om oss

Våra ledord är professionalitet, kvalitet och engagemang.

Vi stöttar dig i varje steg av din utveckling

Dina utmaningar - vår passion

Syntell grundades 1994 och är en av Skandinaviens ledande konsult- och utbildningspartner inom Systems Lifecycle Management (SLCM) för både organisationer och tekniska system.

Vårt erbjudande inom SLCM omfattar verksamhetsutveckling, verksamhets & systemmodellering, Systems Engineering & kravhantering, konfigurationsledning samt integrerat logistikstöd. Vi erbjuder tjänster och koncept som hjälper våra kunder utifrån deras specifika behov.

Oavsett om våra kunder arbetar inom försvar, transport, energi, rymd eller offentlig förvaltning, arbetar de ofta med komplexa system där det blir allt viktigare att ha ett helhetstänk. Vår insats har hjälpt kunderna att lyckas med sina anskaffnings-, utvecklings- och förändringsprojekt.

Vi är privatägt, oberoende och omsätter ca 120 MSEK per år. Vi är verksamma i framförallt Sverige, Norge och Finland. Vi har centralt placerade lokaler i Stockholm och Oslo och är ett 60-tal medarbetare med bred akademisk och praktisk bakgrund från såväl offentlig förvaltning som industri. Vi har sedan lång tid tillbaka ett stort samarbete med ett 50-tal partnerföretag, vilket ger oss tillgång till unik kompetens såväl som till omfattande leveranskapacitet.

Vi är med och utvecklar standarder och “best practise” för både industri och offentlig verksamhet. Dessutom har vi lång erfarenhet av att stötta anskaffning och produktutveckling i internationell miljö; genom samarbete med multinationella företag, myndigheter i de nordiska länderna samt med ett etablerat samarbete med universitet och högskolor i Europa och USA.

Vi är en viktig spelare inom utbildningsområdet och hjälper sedan över 20 år våra kunder att hänga med i den tekniska utvecklingen och bättre ta tillvara branschpraxis och nya innovativa lösningar.

25 år

av stöd till myndigheter och industri

(1994 - 2019)

50%

Andel av omsättning till offentlig förvaltning

AAA

Soliditets kreditvärdering

15

Antal ramavtal

90 MSEK

Omsättning Syntell Group

>1500

Antal konsulter i nätverket

20%

Andel disputerade experter

Nyckelår i vår historia

1994

En brittisk projektgrupp skapas i Sverige, genom etableringen av LSC in Scandinavia. Syntells egna kontor öppnar i november detta år.

1998

Moderbolaget, LSC i Storbritannien, genomgår omstruktureringar som en följd av nytt riskkapital.

Syntell AB etableras.

1999

Syntells första Scandinavian Summer School Week äger rum på Utö i Stockholms skärgård. Fokus ligger på Systems Engineering.

2002

Syntell UK Ltd. etableras som en del av en expanderad affärsplan.

2003

En professionell styrelse inrättas för att stödja utvecklingen av företaget.

Kursen "Systems Architechture and Design" levereras för första gången på Syntells Scandinavian Summer School Week (idag utvecklad till "Model-based Systems Engineering").

2004

Det kommersiella partnernätverket Syntell & Partners etableras. Nätverket är under ständig utveckling och idag inkluderar detta över 50 partners och med tillgång till över 1500 konsulter.

2005

Första tillfället för "Logistics Engineering & Management" på Syntells Summer School Week på Utö i Stockholms Skärgård. Denna kurs erbjuds än idag.

2007

Detta år äger premiären rum för Syntells första Scandinavian Winter School Week. Kurserna som erbjuds är Systems Engineering & Project Management samt System Safety Management.

2013

Syntell lämnar sina lokaler på Värtavägen och flyttar till nya och ändamålsenliga lokaler på Sandhamnsgatan 63B, Stockholm.

2016

September 2016 tillträder Mikael Tjernlund som ny VD med uppdraget att förbättra lönsamhet och tillväxt.

2017

Kraftig förbättring av rörelsemarginal och tillväxt, etablering av ett nytt affärsområde inom management och dryg fördubbling av antal aktiva kunder inom tillverkningsindustri och offentlig förvaltning.

2018

Etablering av dotterbolag i Norge respektive Finland med ambition att bli ledande inom Norden inom Systems Life Cycle Management.

1994

1998

1999

2002

2003

2004

2005

2007

2013

2016

2017

2018

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!