language

Om oss

Våra ledord är professionalitet, kvalitet och engagemang.

Vi stöttar dig i varje steg av din utveckling

Dina utmaningar - vår passion

Syntell grundades 1994 och är en av Skandinaviens ledande konsult- och utbildningspartner inom Systems Lifecycle Management (SLCM) för både organisationer och tekniska system.

Vårt erbjudande inom SLCM omfattar verksamhetsutveckling, verksamhets & systemmodellering, Systems Engineering & kravhantering, konfigurationsledning samt integrerat logistikstöd. Vi erbjuder tjänster och koncept som hjälper våra kunder utifrån deras specifika behov.

Oavsett om våra kunder arbetar inom försvar, transport, energi, rymd eller offentlig förvaltning, arbetar de ofta med komplexa system där det blir allt viktigare att ha ett helhetstänk. Vår insats har hjälpt kunderna att lyckas med sina anskaffnings-, utvecklings- och förändringsprojekt.

Vi är oberoende och omsätter ca 140 MSEK per år. Vi är verksamma i framförallt Sverige, Norge och Finland. Vi har centralt placerade lokaler i Stockholm och Oslo och är ett 70-tal medarbetare med bred akademisk och praktisk bakgrund från såväl offentlig förvaltning som industri. Vi har sedan lång tid tillbaka ett stort samarbete med ett 50-tal partnerföretag, vilket ger oss tillgång till unik kompetens såväl som till omfattande leveranskapacitet.

Vi är med och utvecklar standarder och “best practise” för både industri och offentlig verksamhet. Dessutom har vi lång erfarenhet av att stötta anskaffning och produktutveckling i internationell miljö; genom samarbete med multinationella företag, myndigheter i de nordiska länderna samt med ett etablerat samarbete med universitet och högskolor i Europa och USA.

Vi är en viktig spelare inom utbildningsområdet och hjälper sedan över 20 år våra kunder att hänga med i den tekniska utvecklingen och bättre ta tillvara branschpraxis och nya innovativa lösningar.

Vision

Vi bidrar till ett samhälle där tillgångar används på bästa möjliga sätt för att skapa en hållbar och säker framtid.

Mission

Tillsammans skapar vi hållbara och konkurrenskraftiga verksamheter och system utifrån ett livscykelperspektiv.

Vad innebär Systems Lifecycle Management?

Systems Lifecycle Management (SLCM) är det begrepp som ligger till grund för Syntells värderingar, kunskapsfokus och värdeerbjudande. Det förtjänar därför att förklaras närmare.

SYSTEM innebär för oss en kombination av samverkande element som organiseras för att uppnå ett eller flera angivna mål. System kan vara tekniska såväl som organisatoriska. De är i detta sammanhang dock alltid konstruerade av människor för människor.

Alla system har en LIVSCYKEL. Ett system föds som en idé, det mognar, utvecklas, realiseras, används och avvecklas och ersätts av någonting nytt. Det gäller teknik såväl som organisationer. Varken system eller deras livscykler lever i isolering vilket ger oss en komplex och dynamisk väv av samverkande men också ofta konkurrerande system.

Att kunna hantera dessa system och livscykler i en specifik kontext där det skapas och upprätthålls en balans mellan olika behov och synsätt utan att överutnyttja, offra eller kannibalisera på andra system eller resurser är svårt. Att detta skall ske samtidigt som vi adderar allt fler krav på effektivitet, resultat och innovation, gör inte saken lättare. Hanteringen av all denna komplexitet kräver ett sunt, effektivt och visionärt LEDARSKAP, oberoende av om du leder en verksamhet, ett projekt eller dig själv.

Dessa aspekter tillsammans är SLCM för oss på Syntell. Vi är ett företag bestående av engagerade experter med bred erfarenhet, förmåga och outtröttlig vilja att hjälpa dig med dina komplexa problem, frågeställningar eller behov. Vi erbjuder en bred palett av kompetenser, metoder samt verktyg som hjälper dig och din organisation att hantera komplexiteten i alla steg av ditt systems livscykel, oberoende av om detta system är tekniskt eller organisatoriskt.

Surfa in på de andra sidorna och se vad vi kan erbjuda din verksamhet, ditt projekt eller din egen kompetensutveckling inom Systems Lifecycle Managent (SLCM).

Över 25 år

av stöd till myndigheter och industri

(1994 - 2023)

>70

Antal anställda

AAA

Soliditets kreditvärdering

120 MSEK

Omsättning CAG Syntell

>1000

Alumner från våra sommar- och vinterskolor

Nyckelår i vår historia

1994

En brittisk projektgrupp skapas i Sverige, genom etableringen av LSC in Scandinavia. Syntells egna kontor öppnar i november detta år.

1998

Moderbolaget, LSC i Storbritannien, genomgår omstruktureringar som en följd av nytt riskkapital.

Syntell AB etableras.

1999

Syntells första Scandinavian Summer School Week äger rum på Utö i Stockholms skärgård. Fokus ligger på Systems Engineering.

2002

Syntell UK Ltd. etableras som en del av en expanderad affärsplan.

2003

En professionell styrelse inrättas för att stödja utvecklingen av företaget.

Kursen "Systems Architechture and Design" levereras för första gången på Syntells Scandinavian Summer School Week (idag utvecklad till "Model-based Systems Engineering").

2004

Det kommersiella partnernätverket Syntell & Partners etableras. Nätverket är under ständig utveckling och idag inkluderar detta över 50 partners och med tillgång till över 1500 konsulter.

2005

Första tillfället för "Logistics Engineering & Management" på Syntells Summer School Week på Utö i Stockholms Skärgård. Denna kurs erbjuds än idag.

2007

Detta år äger premiären rum för Syntells första Scandinavian Winter School Week. Kurserna som erbjuds är Systems Engineering & Project Management samt System Safety Management.

2013

Syntell lämnar sina lokaler på Värtavägen och flyttar till nya och ändamålsenliga lokaler på Sandhamnsgatan 63B, Stockholm.

2016

September 2016 tillträder Mikael Tjernlund som ny VD med uppdraget att förbättra lönsamhet och tillväxt.

2017

Kraftig förbättring av rörelsemarginal och tillväxt, etablering av ett nytt affärsområde inom management och dryg fördubbling av antal aktiva kunder inom tillverkningsindustri och offentlig förvaltning.

2018

Etablering av dotterbolag i Norge respektive Finland med ambition att bli ledande inom Norden inom Systems Life Cycle Management.

1994

1998

1999

2002

2003

2004

2005

2007

2013

2016

2017

2018

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!