language

Öppna kurser

Vi utvecklar och genomför företagsanpassade utbildningsprogram, men erbjuder även öppna kurser. Vi har något för alla - från introduktionskurser till fördjupningskurser.

11–16 augusti 2024

VÄNTELISTA: Summer School 2024 – Logistics Engineering and Management

Nivå

Fördjupning

Plats

Utö, Stockholms skärgård

Datum

11–16 augusti 2024

Early bird

10% rabatt på kursavgiften t.om 1 juni 2024.

Sista anmälning

1 augusti 2024.

Pris

36 950 SEK plus kost och logi 11500 SEK. Pris är exkl. moms.

Läs mer om veckan i vår broschyr!

Vill du delta på kursen? Kontakta oss på training@syntell.se eller använd formuläret längst ner på sidan. 

Om kursen

Kursen Logistics Engineering and Management ger inblick i livscykelhanteringen av system – från idé till avveckling. Kursen täcker in metoder och verktyg inom Logistics Engineering och om hur man hanterar, analyserar och mäter förmågan att underhålla systemet som del av Systems Engineering-processen. Management-metodiken täcker aspekter såsom underhåll, kontraktering, planering och metoder. Kursen fokuserar på integrerat logistikstöd (Integrated Logistic Support, ILS) och i synnerhet på det inflytande som systemdesignen har från ett underhållsperspektiv, samt vilka möjligheter som finns att optimera den.

Kursen inkluderar också förhållandet mellan Logistics Engineering och andra projektområden och ger insikt kring vilka faktorer som allt oftare påverkar dagens upphandlingar. Det kan exempelvis gälla användningen av COTS-teknologi, mjukvarustöd och utfasning av föråldrad teknologi. Internationella standarder och initiativ såsom UK Def Stan 00-60 och PLCS (Product Lifecycle Support) diskuteras och utvärderas. Förhållandet mellan upphandlare och leverantör är ett genomgående centralt tema i kursen. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska element och slutar med en simulerad ILS-konferens. Målet med kursen är att ge en grundläggande översikt över Logistics Engineering and Management i ett upphandlingssammanhang, med särskild tyngdpunkt på underhållsstöd under hela livscykeln.

Preliminär överblick av kursschemat:

Lärare

Stuart Allison MCIPS, Syntell AB
Mike Cost, Syntell UK Ltd.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen är lämplig för alla som arbetar i projekt eller andra verksamheter som syftar till att utveckla eller upphandla industriella tekniska system och behöver förbättra sin kompetens avseende frågeställningar kopplande till livscykelhantering av tekniska system.

Förkunskaper

Inga förkunskaper i Logistics Engineering behövs för att kunna tillgodogöra sig kursen. Däremot bör du ha några års praktisk erfarenhet av tekniskt projektarbete och en grundläggande förståelse för vikten av systemarbete.

Mål med kursen

Beroende på dina tidigare kunskaper och erfarenheter, kommer du under veckan att öka din medvetenhet och förståelse för området Logistics Engineering. Du kommer att bygga upp en bra kunskapsbas inom området och i viss mån även förbättra dina praktiska färdigheter.

Om Scandinavian Summer School Week

Välkommen till en inspirerande och utmanande kursvecka som leds av internationella lärare i världsklass! Det beprövade receptet innehåller en genomtänkt kombination av lektioner, grupparbeten och sociala aktiviteter i en inspirerande omgivning. Förutom ett rejält kliv i din kompetensutveckling ges du möjligheten att etablera ett värdefullt nätverk med andra deltagare på plats.

Hur du anmäler dig

Du kan anmäla dig på denna sida genom att använda formuläret, eller skicka ett mail till training@syntell.se. Är ni ett större antal personer som vill anmäla er kan vi ge er ett erbjudande. Kontakta oss.

Ledarskapsrabatt

Syntell Ledarskapsrabatt – Vi ger dig som chef en fantastisk möjlighet att bygga på dina relationer och utveckla din verksamhet! Anmäl fyra medarbetare till Syntell Summer School Week och du får som chef delta utan att betala kursavgiften på 36 950 SEK! Läs mer om Ledarskapsrabatten i broschyren ovan! Förutom att du deltar i någon av kurserna så är du med i ett specialprogram som fokuserar på hur du som chef bör göra för att bygga en uthållig förmåga inom Systems Engineering, Systems Architecting och ILS.

Har du en fundering eller synpunkt? Kontakta oss på 08-660 02 80 eller training@syntell.se.

Syntell erbjuder såväl öppna som företagsanpassade kurser.

Anmälan sker via formuläret nedan:

Anmälan till kurs

Referenser inom Företagsanpassade kurser

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram för sina ingenjörer. De ansåg att en fördjupad SE-kompetens skulle stärka deras konkurrenskraft på den globala försvarsmarknaden ytterligare. De visste… Läs mer

Referenser inom Livscykelkostnadsanalys (LCC)

Kostnadsmodeller för trafikproduktion

Utmaning Trafikförvaltningen (TF) ansvarar för förstudier, upphandling och operationell uppföljning av alla kollektivtrafikslag inom Stockholms län. I enlighet med politiska beslut från tidigt 1990-tal lades driftansvaret för trafiksystemen över på privata aktörer, vilket innebar en… Läs mer

Referenser inom Kravhantering

Kravställning inför försvarsupphandling

Utmaning Vår kund ansvarar för kravställning och upphandling av försvarsmateriel. När kunden fick i uppdrag att genomföra en omfattande upphandling av stridsfordon tog de hjälp av Syntell för att hitta en mer pålitlig struktur i… Läs mer

Certified Systems Lifecycle Manager

11 april

Requirements Engineering

Att ta fram en korrekt, komplett och konsistent kravbild och kunna hantera denna under livscykeln är en nyckel till god…

4 juni

Technical Management

Denna kurs ger dig förståelse för metoderna och verktygen liksom de personliga egenskaperna du behöver för att effektivt planera och…

Se separata kurssidor!

Certified Systems Lifecycle Manager

Få ett kvitto på dina kunskaper – bli ”Certified Systems Lifecycle Manager”! För att bli framgångsrik på dagens marknader så…

Scandinavian Summer School Week 2024

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!