language

Tjänster för din organisation

Med vår unika kompetens och managementtjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling kan vi förbättra era förutsättningar att leverera önskade resultat.

förändring ger effekt

Förändringsledning

Vi på Syntell har god kunskap inom förändringsledning. Den förmåga som utvecklas ger effekt först när förändringen är är en del av den normala verksamheten. Förändringsarbetet innefattar såväl det konkreta införandet av de olika lösningarna, som att förändra mindset, kultur och ledarskap samt ledsaga organisationen från dåtid till framtid.

Vad är Förändringsledning?

Det enda som är beständigt är förändring. Ibland driver du den och andra gånger måste du anpassa dig till den. Hur du ser på och hanterar förändring är avgörande för din organisations framgång. Förändring är en utmaning för hela organisationen och alla måste vara delaktiga och känna sig trygga för att den ska bli framgångsrik.

Vår samlade kompetens ligger till grund för tjänsten ”Förändringsledning” som omfattar flera olika kompetensområden, från coaching och utbildning till projektledning och riskanalys. Kontakta oss på Syntell för att få veta mer om denna tjänst och hur vi kan hjälpa dig och din organisation.

Referenser inom Förändringsledning

Processutveckling och Livscykelhantering i stort tillverkningsföretag

Utmaning Företaget behövde en process för att utveckla och hantera teknologiutveckling med tydlig kontroll på kostnad och risk. Denna behövde passa med deras befintliga styr- och utvecklingsproceser. Syntells lösning Syntell genomförde processkartläggning och utveckling av en… Läs mer

Referenser inom Förändringsledning

Verksamhetsutveckling på myndighet

Utmaning Både från verksamhetssidan och från IT-avdelningen upplevdes ett gap – kärnverksamheten kände inte att de fick önskat IT-stöd och it saknade tydliga kravbilder förankrade i verksamheten. Vid prioritering av utvecklingsprojekt fanns aldrig utrymme att… Läs mer

Referenser inom Förändringsledning

Digital samverkan i statlig organisation

Utmaning Organisationens vägledning för digital samverkan tog inte höjd för hela utmaningen med den digitala förnyelsen av Sverige. Fokus låg på detalj- och tjänstenivå och strategiska frågor kring målbilder, samverkansformer, utveckling och förvaltning behandlades inte.… Läs mer

FÖRÄNDRA DIN ORGANISATIONS FÖRMÅGA

Organisationsutveckling

När ni skapat en klar bild över vilken organisatorisk förmåga som behövs för att möta…

förändring ger effekt

Förändringsledning

Vi på Syntell har god kunskap inom förändringsledning. Den förmåga som utvecklas ger effekt först…

Skapa en komplett kravförmåga!

DEx – Kravhantering

DEx är är hela tjänsteerbjudandet inom krav. Detta erbjudande har utvecklats genom vår samlade kunskap och…

vad blir effekten?

Uppföljning och nyttoanalys

Hur vet du att målen uppnås, att rätt effekter uppstår eller att nyttan realiseras? Strukturerad…

en hållbar verksamhet

Livscykelhantering av verksamhet

Låt oss hjälpa dig med livscykelhantering av verksamheten. Verksamheten kan ses som ett ekosystem där…

Skapa goda B2B-relationer

Upphandlings-/Anskaffningsstöd

Kunskap om hela värdekedjan skapar möjlighet att anpassa projektprocesser efter aktuella förutsättningar och strategier

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

strategisk genomlysning av företag

Due Diligence

Due Diligence är ett samlande begrepp för de undersökande processer som blivit allt viktigare vid…

Fokusera på er kärnverksamhet

Outsourcing av kravhantering

Fokusera på er kärnverksamhet istället för att utveckla egen kravhanteringsförmåga

Förvalta er viktigaste tillgång

Kompetensutvecklingsprogram

Vi stödjer er med att skräddarsy kompetensutveckling för er personal

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!