language

Affärsområde Industri

Inom affärsområde Industri vänder vi oss till alla typer av produkt- och tjänsteutvecklande verksamheter.

Kraven på industrier i alla branscher blir allt hårdare och dagens affärsrelationer och tekniska system blir alltmer komplexa och  uppkopplade. Att framgångsrikt klara av att leverera produkter och tjänster till krävande kunder ställer allt högre krav på leverantören.

Om du jobbar med produkter och tjänsteutveckling kan vi stödja dig med våra metoder och ”best practise” för utveckling av produkter och tjänster. Vi arbetar med stöd direkt till projekt såväl som stöd till verksamheten i form av processutveckling och utbildning.

Vi har arbetat med och har erfarenhet från olika branscher, såsom fordonsindustri, järnväg, försvar, medicinteknik, förpackningsmaskiner, skogsmaskiner, optik, m.fl.

Våra tjänster omfattar bland annat följande områden:

  • Verksamhetsutveckling
  • Stöd i offertarbete
  • Teknisk projektledning
  • Kravhantering
  • Systemarbete/systemarkitektur
  • Informations- verksamhets- och systemmodellering
  • Konfigurationsledning
  • Drift och underhåll, integrerat logistikstöd

Genom vårt medlemskap och aktiva deltagande i INCOSE, Swedish Standards Institute (SIS) och Object Management Group (OMG) är vi med och utvecklar morgondagens standarder för Industri 4.0 och arkitekturramverk.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna Heike Schneider om du vill veta mer om oss och hur vi kan hjälpa dig och din organisation.


Heike Schneider
Affärsområdeschef
heike.schneider@syntell.se

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!