language

Tjänster för din organisation

Med vår unika kompetens och managementtjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling kan vi förbättra era förutsättningar att leverera önskade resultat.

Arbeta med cirkulära affärsmodeller!

Verksamhetsanalys för en Cirkulär Ekonomi

Vad är Verksamhetsanalys?

Verksamhetsanalys är en strukturerad och objektiv genomlysning av er organisations förmåga utifrån er verksamhet. Tjänsten omfattar en översyn av:

  • Strategier och styrformer
  • Organisation
  • Processer
  • Information
  • Teknik & Infrastruktur

Syftet med analysen är att kunna identifiera områden som innebär förhöjd risk eller där det finns inbyggd potential till effektiviseringar. Analysen resulterar i ett antal rekommendationer och ett förslag till förändringsplan.

Vad är Cirkulär Ekonomi?

Enklast beskriver man den som en motsats till den linjära ekonomin där produktionsmodellen innebär att vi tar fram en resurs, förädlar den till en produkt, och sedan slänger den. På engelska beskrivs den ibland som en ”take-make-dispose”-modell. Den cirkulära ekonomin innebär istället att produkter och tjänster designas så att de blir värdefulla att återanvända i antingen biologiska eller tekniska kretslopp. Det bygger på ett lösningsfokuserat sätt att se på resurser och öppnar därmed upp för utveckling av nya och innovativa affärsmodeller.

Dessa grundläggande principer utgör en ram som väver samman metoder och arbetssätt hämtade från till exempel cradle-to-cradle. Praktiskt innebär cradle to cradle-metodiken att produkter designas så att alla olika material kan klassificeras in i två övergripande cykliska system. En biologisk cykel där naturligt material kan brytas ned och återföras direkt till det ekologiska systemet och en teknologisk cykel där metaller och oljebaserade plaster men även kemikalier är exempel på värdefulla material som kan återvinnas eller återanvändas till samma eller bättre kvalitet i slutna system om de inte blandas

Varför behövs Verksamhetsanalys för en Cirkulär Ekonomi?

  • För att öka förståelsen för organisationens förmåga att genomföra sin utveckling av produkter optimerade för cirkulära affärsmodeller.
  • För att identifiera områden där organisationen kan öka sin lönsamhet och stärka sin ekonomiska utveckling samtidigt som man skapar nytta för samhället.
  • För att få ökad förståelse för risker och möjligheter i att ta fram förändrade affärsmodeller, nya smartare produkter och innovativa arbetssätt.
  • För att skapa ett objektivt underlag för ledningens beslut om nya strategier och omställning av verksamheten.
Cirkulär Ekonomi

Se mer om...

Arbeta med cirkulära affärsmodeller!

Verksamhetsanalys för en Cirkulär Ekonomi

Verksamhetsanalys är en strukturerad och objektiv genomlysning av er organisations förmåga utifrån er verksamhet.

FÖRÄNDRA DIN ORGANISATIONS FÖRMÅGA

Organisationsutveckling

När ni skapat en klar bild över vilken organisatorisk förmåga som behövs för att möta…

förändring ger effekt

Förändringsledning

Vi på Syntell har god kunskap inom förändringsledning. Den förmåga som utvecklas ger effekt först…

Skapa en komplett kravförmåga!

DEx – Kravhantering

DEx är är hela tjänsteerbjudandet inom krav. Detta erbjudande har utvecklats genom vår samlade kunskap och…

vad blir effekten?

Uppföljning och nyttoanalys

Hur vet du att målen uppnås, att rätt effekter uppstår eller att nyttan realiseras? Strukturerad…

en hållbar verksamhet

Livscykelhantering av verksamhet

Låt oss hjälpa dig med livscykelhantering av verksamheten. Verksamheten kan ses som ett ekosystem där…

Skapa goda B2B-relationer

Upphandlings-/Anskaffningsstöd

Kunskap om hela värdekedjan skapar möjlighet att anpassa projektprocesser efter aktuella förutsättningar och strategier

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

strategisk genomlysning av företag

Due Diligence

Due Diligence är ett samlande begrepp för de undersökande processer som blivit allt viktigare vid…

Fokusera på er kärnverksamhet

Outsourcing av kravhantering

Fokusera på er kärnverksamhet istället för att utveckla egen kravhanteringsförmåga

Förvalta er viktigaste tillgång

Kompetensutvecklingsprogram

Vi stödjer er med att skräddarsy kompetensutveckling för er personal

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!