language

Tjänster för din organisation

Med vår unika kompetens och managementtjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling kan vi förbättra era förutsättningar att leverera önskade resultat.

Fokusera på er kärnverksamhet

Outsourcing av kravhantering

I en tid med allt mer krympande personalramar är det viktigare än någonsin att skapa effektivitet i sin verksamhet samt att fokusera sin egen personal på kärnverksamheten. Administration av krav och konfigurationer anses normalt inte som kärnverksamhet och är därför lämpligt att lägga ut till en partner.

Vad är outsourcing av kravhantering?

Vår outsourcinglösning av kravhantering är ett innovativt sätt att kunna skapa sig en kravhanteringsförmåga och samtidigt skapa förutsättningar för din organisation att fokusera på kärnkompetenserna. Istället för att utveckla processer, metoder och informationsmodeller själv, kan ni nyttja beprövad erfarenhet från ledande organisationer inom olika branscher. Ni kan också dra fördel av avancerad funktionalitet kring bl.a. kravanalys, modellering, spårbarhet, och specifikationsstöd som finns i dagens dedikerade kravhanteringsverktyg. Allt detta utan tunga investeringar i IT-verktyg och utbildning av personal.

Varför behövs outsourcing av kravhantering?

– För att kunna fokusera egen personal på kärnkompetenserna
– För att skapa effektivitet och ensning i kravhanteringen inom och mellan organisationer
– För att dra nytta av erfarenheter från andra ledande organisationer (best-practice)
– För att kunna dra nytta av möjligheterna med professionella kravhanteringsverktyg utan stora investeringar

 

Läs mer i produktbladet Läs vårt White Paper i ämnet

Referenser inom Outsourcing av kravhantering

Kravställning inför försvarsupphandling

Utmaning Vår kund ansvarar för kravställning och upphandling av försvarsmateriel. När kunden fick i uppdrag att genomföra en omfattande upphandling av stridsfordon tog de hjälp av Syntell för att hitta en mer pålitlig struktur i… Läs mer

FÖRÄNDRA DIN ORGANISATIONS FÖRMÅGA

Organisationsutveckling

När ni skapat en klar bild över vilken organisatorisk förmåga som behövs för att möta…

förändring ger effekt

Förändringsledning

Vi på Syntell har god kunskap inom förändringsledning. Den förmåga som utvecklas ger effekt först…

Skapa en komplett kravförmåga!

DEx – Kravhantering

DEx är är hela tjänsteerbjudandet inom krav. Detta erbjudande har utvecklats genom vår samlade kunskap och…

vad blir effekten?

Uppföljning och nyttoanalys

Hur vet du att målen uppnås, att rätt effekter uppstår eller att nyttan realiseras? Strukturerad…

en hållbar verksamhet

Livscykelhantering av verksamhet

Låt oss hjälpa dig med livscykelhantering av verksamheten. Verksamheten kan ses som ett ekosystem där…

Skapa goda B2B-relationer

Upphandlings-/Anskaffningsstöd

Kunskap om hela värdekedjan skapar möjlighet att anpassa projektprocesser efter aktuella förutsättningar och strategier

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

strategisk genomlysning av företag

Due Diligence

Due Diligence är ett samlande begrepp för de undersökande processer som blivit allt viktigare vid…

Fokusera på er kärnverksamhet

Outsourcing av kravhantering

Fokusera på er kärnverksamhet istället för att utveckla egen kravhanteringsförmåga

Förvalta er viktigaste tillgång

Kompetensutvecklingsprogram

Vi stödjer er med att skräddarsy kompetensutveckling för er personal

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!