language

Konfigurationsledning

Konfigurationsledning (Configuration Management, CM) är ett systematiskt sätt att hålla reda på all information om en produkt eller ett system, hur denna information hänger ihop och var den finns samt dess historik – hur den har ändrats över tiden.

Vid förutbestämda tidpunkter under systemets livscykel fryses informationen – man ”tar en baseline”. På så vis tydliggörs för alla berörda vilken information som är giltig vid en viss tidpunkt. Till exempel blir det tydligt för de som skall testa systemet vilka krav som konstruktionen baserades på och vilka ritningar och källkodsfiler som låg till grund för framtagningen av den utgåva av systemet som ska testas. Det är mot baselines som formell ändringshantering av konfigurationen genomförs.

Genom att planera innehåll och tidpunkter för framtida baselines, möjliggörs även ett samordnat arbete för att sammanställa information om kommande konfigurationer, med andra ord åstadkoms ledning av konfigurationen.

Idag, med alltmer komplexa tekniska system och globala samarbeten, blir behovet av konfigurationsledning allt större. Syntell stödjer alla typer av organisationer, oberoende av era förutsättningar, i att utveckla och genomföra CM-verksamheten. För detta har vi samlat vårt kunnande inom konfigurationsledning i det vi kallar CMplus.

CMplus (www.cmplus.se) är Syntells ramverk för konfigurationsledning som hjälper er att genomföra CM-arbetet på ett optimalt sätt utifrån de unika behov som just er verksamhet och organisation har.

Exempel på tjänster som Syntell erbjuder:

  • Kartläggning, utvärdering (assessment) av CM-förmågan
  • Verksamhetsutveckling inom konfigurationsledning, exempelvis processframtagning
  • Operativt stöd, exempelvis framtagning av CM-planer, ledning av konfigurationsledningsarbetet i utvecklingsprojekt, ledning av konfigurationsstyrgrupp (Configuration Control Board, CCB)
  • Utbildning
  • Begreppsmodellering
  • Information och datahantering

Har du frågor eller önskar mer information, kontakta:

Martin Normark
Affärsområdeschef
martin.normark@cag.se

Läs mer om våra övriga tjänster här!

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!