language

Tjänster för din organisation

Med vår unika kompetens och managementtjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling kan vi förbättra era förutsättningar att leverera önskade resultat.

strategisk genomlysning av företag

Due Diligence

Due Diligence är ett samlande begrepp för de undersökande processer som blivit allt viktigare vid företagsförvärv eller andra strategiska förändringar. Exempelvis används Due Diligence för granskning av leverantörer vid upphandlingar och förvärv av egendom, produkter, utvecklingsprojekt och intellektuell egendom. Resultatet är i första hand ett beslutsunderlag för den köpande organisationen och kan vara mer eller mindre omfattande beroende på hur pass stor eller komplicerad verksamhet som bedrivs av målorganisationen eller hur pass väl en köpare känner organisationen, marknaden eller branschen.

Vad är Due Diligence?

Due Diligence inkluderar flera delområden. Vanligt förekommande är finansiell besiktning med utgångspunkt i organisationens redovisning, legal besiktning inriktad på juridiska frågor och avtal, skattebesiktning och teknisk besiktning.

Vad utmärker verksamhetens affärsmodell – B2B, B2C, B2G eller G2G? Är verksamheten tillståndspliktig, exempelvis medicinsk teknik eller vapenexport? I vilken eller vilka faser av systemets livscykel verkar organisationen? För investerare och köpare är marknadsposition, tillväxtpotential och skalbarhet exempel på områden av intresse. Ny teknik kommer till och omvärlden skiftar – kommer efterfrågan på företagets produkter eller tjänster mättas vid någon tidpunkt? Vem äger rättigheterna till teknologin, eventuella beroenden av underleverantörer?

Vi hjälper Dig med den tekniska besiktningen och en kartläggning och analys av organisationens förmågor och resurser såsom ledning, kultur, kompetens, organisation, processer, teknologi och infrastruktur.

Vår samlade kompetens ligger till grund för tjänsten som omfattar flera olika kompetensområden, från verksamhetsanalys till projektledning, riskanalys och arkitektur (Enterprise Architecture).

Syntell kan hjälpa dig med Configuration Management.

Se mer om...

FÖRÄNDRA DIN ORGANISATIONS FÖRMÅGA

Organisationsutveckling

När ni skapat en klar bild över vilken organisatorisk förmåga som behövs för att möta…

förändring ger effekt

Förändringsledning

Vi på Syntell har god kunskap inom förändringsledning. Den förmåga som utvecklas ger effekt först…

Skapa en komplett kravförmåga!

DEx – Kravhantering

DEx är är hela tjänsteerbjudandet inom krav. Detta erbjudande har utvecklats genom vår samlade kunskap och…

vad blir effekten?

Uppföljning och nyttoanalys

Hur vet du att målen uppnås, att rätt effekter uppstår eller att nyttan realiseras? Strukturerad…

en hållbar verksamhet

Livscykelhantering av verksamhet

Låt oss hjälpa dig med livscykelhantering av verksamheten. Verksamheten kan ses som ett ekosystem där…

Skapa goda B2B-relationer

Upphandlings-/Anskaffningsstöd

Kunskap om hela värdekedjan skapar möjlighet att anpassa projektprocesser efter aktuella förutsättningar och strategier

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

strategisk genomlysning av företag

Due Diligence

Due Diligence är ett samlande begrepp för de undersökande processer som blivit allt viktigare vid…

Fokusera på er kärnverksamhet

Outsourcing av kravhantering

Fokusera på er kärnverksamhet istället för att utveckla egen kravhanteringsförmåga

Förvalta er viktigaste tillgång

Kompetensutvecklingsprogram

Vi stödjer er med att skräddarsy kompetensutveckling för er personal

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!