language

Verksamhetsutveckling

Att utveckla verksamhetens förmåga kan göra ont. För att lyckas måste många pusselbitar falla på plats – det handlar om balans, helhet, samverkan, ledarskap och nytta. Tydlighet i vad som ska upp­nås, och när, är A och O. Det gäller att behålla fokus på helheten utan att tappa greppet om detaljerna. Ett väl genomfört arbete borgar för en fungerande verksamhet som fyller sitt syfte över tid och som interagerar med omgivningen enligt plan. Vi tar alltid hänsyn till helheten!

Verksamhetsutveckling bygger ny förmåga

En effektiv och genomtänkt verksamhet möter interna och externa mål och förväntningar. Vad måste utvecklas för att uppnå detta? Vilka delar behöver utvecklas? Är det målbilden, tekniken, kompetensen, processerna eller ledarskapet? Drar de olika delarna åt olika håll? Behöver de sammanfogas till en helhet? Talar alla samma språk? Vi jobbar genom hela processen, från kartläggning, via analys och utveckling, till implementerad förändring.

verksamhetsutveckling

Förändring ger effekt

Den förmåga som utvecklas ger effekt först när förändringen är införd! Förändringsarbetet innefattar såväl det konkreta införandet av de olika lösningarna i verksamheten, som att förändra mind­set, kultur och ledarskap samt ledsaga organisa­tionen från dåtid till framtid. Vi hjälper dig att skapa effekt.

Syntell stödjer alla typer av organisationer, oberoende av era förutsättningar. För detta har vi samlat vårt erbjudande inom området i det vi kallar BDplus som utgör ett flexibelt ramverk med de olika verktyg och metoder vi använder för att kunna ge er stöd utifrån de behov som finns hos just er.

Exempel på tjänster som Syntell erbjuder:

 • Förändringsledning
 • Verksamhetsutveckling
 • Digitalisering
 • Nyttorealisering
 • Projektledning

Exempel på stöd som Syntell erbjuder:

 • Översyn och utveckling av mål och visioner för verksamheten
 • Värdegrundsarbete och styrformer
 • Styrdokument, strategier och policies
 • Processöversyn, kartläggning, analys och utveckling
 • Verksamhetsplanering och handlingsplaner
 • Intressent- och målgruppsanalyser
 • Samverkansformer mellan organisationer
 • Stöd att införa ledningssystem

Kontakta gärna Sara Hederos om du vill veta mer om oss och hur vi kan hjälpa dig och din organisation.

Sara Hederos
Affärsområdeschef
sara.hederos@cag.se

Läs mer om våra övriga tjänster här!

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!