language

Tjänster för din organisation

Med vår unika kompetens och managementtjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling kan vi förbättra era förutsättningar att leverera önskade resultat.

FÖRÄNDRA DIN ORGANISATIONS FÖRMÅGA

Organisationsutveckling

När ni skapat en klar bild över vilken organisatorisk förmåga som behövs för att möta framtiden och lyckas med er affär följer en tid av förändring. Att utveckla och implementera ett nytt arbetssätt ställer höga krav på kunskap och erfarenhet kring det specifika området men kräver också grundlig förståelse för mjuka värden kring förändringsledning. Syntell har lång och god erfarenhet av just organisationsutveckling.

Vad är Organisationsutveckling?

Syntells experter agerar antingen som förändringsledare eller jobbar i nära anslutning till denne som expertstöd. Oavsett modell så medverkar Syntell i implementeringen av det nya eller uppdaterade arbetssättet i organisationen och verifierar att den önskade effekten uppnås. Vi använder Syntells egenutvecklade modell för att säkerställa att alla aspekter som krävs för att bygga en långsiktighet omhändertas.

Vår samlade kompetens ligger till grund för tjänsten som kan omfatta alla kompetensområden, från enskilda discipliner till en komplett förmåga till Systems Life Cycle Management.

Varför behövs Organisationsutveckling?

  • För att säkerställa att organisationens förmåga är anpassad för den verksamhet den skall genomföra
  • För att regelbundet kunna effektivisera arbetssättet och sänka kostnaderna
  • För att kunna bli mer konkurrenskraftig på marknaden genom högre effektivitet, bättre kvalitet och mer träffsäker leverans
  • För att vid förändringar i organisation kunna hitta ett nytt och gemensamt arbetssätt

Referenser inom Organisationsutveckling

Identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation

Utmaning Trafikförvaltningens upphandlingsprojekt saknade metodstöd för identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation. Till följd av detta duplicerades värdefull information på flera ställen och den blev därför svår att hitta och otillförlitlig. Syntells lösning Syntell… Läs mer

Referenser inom Organisationsutveckling

Verksamhetsutveckling på myndighet

Utmaning Både från verksamhetssidan och från IT-avdelningen upplevdes ett gap – kärnverksamheten kände inte att de fick önskat IT-stöd och it saknade tydliga kravbilder förankrade i verksamheten. Vid prioritering av utvecklingsprojekt fanns aldrig utrymme att… Läs mer

Referenser inom Organisationsutveckling

Digital samverkan i statlig organisation

Utmaning Organisationens vägledning för digital samverkan tog inte höjd för hela utmaningen med den digitala förnyelsen av Sverige. Fokus låg på detalj- och tjänstenivå och strategiska frågor kring målbilder, samverkansformer, utveckling och förvaltning behandlades inte.… Läs mer

FÖRÄNDRA DIN ORGANISATIONS FÖRMÅGA

Organisationsutveckling

När ni skapat en klar bild över vilken organisatorisk förmåga som behövs för att möta…

förändring ger effekt

Förändringsledning

Vi på Syntell har god kunskap inom förändringsledning. Den förmåga som utvecklas ger effekt först…

Skapa en komplett kravförmåga!

DEx – Kravhantering

DEx är är hela tjänsteerbjudandet inom krav. Detta erbjudande har utvecklats genom vår samlade kunskap och…

vad blir effekten?

Uppföljning och nyttoanalys

Hur vet du att målen uppnås, att rätt effekter uppstår eller att nyttan realiseras? Strukturerad…

en hållbar verksamhet

Livscykelhantering av verksamhet

Låt oss hjälpa dig med livscykelhantering av verksamheten. Verksamheten kan ses som ett ekosystem där…

Skapa goda B2B-relationer

Upphandlings-/Anskaffningsstöd

Kunskap om hela värdekedjan skapar möjlighet att anpassa projektprocesser efter aktuella förutsättningar och strategier

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

strategisk genomlysning av företag

Due Diligence

Due Diligence är ett samlande begrepp för de undersökande processer som blivit allt viktigare vid…

Fokusera på er kärnverksamhet

Outsourcing av kravhantering

Fokusera på er kärnverksamhet istället för att utveckla egen kravhanteringsförmåga

Förvalta er viktigaste tillgång

Kompetensutvecklingsprogram

Vi stödjer er med att skräddarsy kompetensutveckling för er personal

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!