language

Tjänster för din organisation

Med vår unika kompetens och managementtjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling kan vi förbättra era förutsättningar att leverera önskade resultat.

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Syntell erbjuder skräddarsydda kurser utifrån ert företags specifika behov, såväl som anpassade kurser från vårt aktuella utbildningsprogram.

Syntell har många års erfarenhet av utbildning kombinerad med praktisk arbetserfarenhet inom våra kompetens- och utbildningsområden. Detta möjliggör att vi kryddar utbildningarna med egna pratkiska exempel och framtagna övningsexempel (case-beskrivningar) för bästa pedagogisk inlärning av koncept och principer utifrån fastställda lärandemål.

Vi utbildar både stora och små företag inom många olika branscher, och är vana vid att tillsammans med kund anpassa utbildningen efter specifika verksamhetsbehov och företagsönskemål. Syntell ansvarar för planering, utveckling, genomförande och uppföljning, och säkerställer att utbildningen utformas utifrån deltagarnas tidigare kunskapsnivå och behov.

Kursen kan utformas för att utbilda inom:

  • ett särskilt kompetensområde,
  • delar av kompetensområde (till exempel för valda processer inom systems engineering)
  • och kan även anpassas för specifika målgrupper, exempelvis för chefer, sektioner eller projektdeltagare.

För att minimera tidsåtgången för er så genomför vi gärna utbildningen hos dig. Om du hellre önskar kan vi naturligtvis även genomföra den i våra egna lokaler eller på annan lämplig plats.

Kontakta oss på 08-660 02 80 eller training@syntell.se för mer information och offert.

Referenser inom Företagsanpassade kurser

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram för sina ingenjörer. De ansåg att en fördjupad SE-kompetens skulle stärka deras konkurrenskraft på den globala försvarsmarknaden ytterligare. De visste… Läs mer

FÖRÄNDRA DIN ORGANISATIONS FÖRMÅGA

Organisationsutveckling

När ni skapat en klar bild över vilken organisatorisk förmåga som behövs för att möta…

förändring ger effekt

Förändringsledning

Vi på Syntell har god kunskap inom förändringsledning. Den förmåga som utvecklas ger effekt först…

Skapa en komplett kravförmåga!

DEx – Kravhantering

DEx är är hela tjänsteerbjudandet inom krav. Detta erbjudande har utvecklats genom vår samlade kunskap och…

vad blir effekten?

Uppföljning och nyttoanalys

Hur vet du att målen uppnås, att rätt effekter uppstår eller att nyttan realiseras? Strukturerad…

en hållbar verksamhet

Livscykelhantering av verksamhet

Låt oss hjälpa dig med livscykelhantering av verksamheten. Verksamheten kan ses som ett ekosystem där…

Skapa goda B2B-relationer

Upphandlings-/Anskaffningsstöd

Kunskap om hela värdekedjan skapar möjlighet att anpassa projektprocesser efter aktuella förutsättningar och strategier

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

strategisk genomlysning av företag

Due Diligence

Due Diligence är ett samlande begrepp för de undersökande processer som blivit allt viktigare vid…

Fokusera på er kärnverksamhet

Outsourcing av kravhantering

Fokusera på er kärnverksamhet istället för att utveckla egen kravhanteringsförmåga

Förvalta er viktigaste tillgång

Kompetensutvecklingsprogram

Vi stödjer er med att skräddarsy kompetensutveckling för er personal

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!