language

Tjänster för din organisation

Med vår unika kompetens och managementtjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling kan vi förbättra era förutsättningar att leverera önskade resultat.

en hållbar verksamhet

Livscykelhantering av verksamhet

Låt oss hjälpa dig med livscykelhantering av verksamheten. Verksamheten kan ses som ett ekosystem där alla delar beror av varandra. Verksamheten förändras när människor växer och utvecklas, ny teknik kommer till och omvärlden skiftar. Hur ska ekosystemet hålla över tid? Det gäller att tänka efter före, både avseende helheten och de ingående delarna.

Vi stöttar med planer för både utveckling och uppföljning samt för kontinuitet och hantering av risker, så att du ska slippa överraskningar.

Vad är Livscykelhantering av verksamhet?

Många organisationer har modeller och resurser för hantering av projekt och program. Det finns oftast också en organiserad förvaltning av it-systemen, antingen in-house eller out-sourcad. Däremot blir de investeringar man gör i utveckling av mål, processer, metoder, kompetens, styrande dokument och policies lika väl omhändertagna. Vi kan hjälpa dig att få ut det mesta av verksamheten – över tid.

Vår samlade kompetens ligger till grund för tjänsten som omfattar flera olika kompetensområden, från verksamhetsanalys till projektledning, riskanalys och arkitektur (Enterprise Architecture).

FÖRÄNDRA DIN ORGANISATIONS FÖRMÅGA

Organisationsutveckling

När ni skapat en klar bild över vilken organisatorisk förmåga som behövs för att möta…

förändring ger effekt

Förändringsledning

Vi på Syntell har god kunskap inom förändringsledning. Den förmåga som utvecklas ger effekt först…

Skapa en komplett kravförmåga!

DEx – Kravhantering

DEx är är hela tjänsteerbjudandet inom krav. Detta erbjudande har utvecklats genom vår samlade kunskap och…

vad blir effekten?

Uppföljning och nyttoanalys

Hur vet du att målen uppnås, att rätt effekter uppstår eller att nyttan realiseras? Strukturerad…

en hållbar verksamhet

Livscykelhantering av verksamhet

Låt oss hjälpa dig med livscykelhantering av verksamheten. Verksamheten kan ses som ett ekosystem där…

Skapa goda B2B-relationer

Upphandlings-/Anskaffningsstöd

Kunskap om hela värdekedjan skapar möjlighet att anpassa projektprocesser efter aktuella förutsättningar och strategier

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

strategisk genomlysning av företag

Due Diligence

Due Diligence är ett samlande begrepp för de undersökande processer som blivit allt viktigare vid…

Fokusera på er kärnverksamhet

Outsourcing av kravhantering

Fokusera på er kärnverksamhet istället för att utveckla egen kravhanteringsförmåga

Förvalta er viktigaste tillgång

Kompetensutvecklingsprogram

Vi stödjer er med att skräddarsy kompetensutveckling för er personal

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!