language

Tjänster för din organisation

Med vår unika kompetens och managementtjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling kan vi förbättra era förutsättningar att leverera önskade resultat.

vad blir effekten?

Uppföljning och nyttoanalys

Hur vet du att målen uppnås, att rätt effekter uppstår eller att nyttan realiseras? Strukturerad uppföljning och mätning är verktyg som tillsammans med analys av resultatet ger viktig input till ledningen. Beslutsunderlagen är aldrig bättre än det bakomliggande arbete som de grundar sig på.

Vad är Uppföljning och nyttoanalys?

Analys av önskade och oönskade effekter, konkreta nyttor, konsekvenser och kostnader är viktiga verktyg som utgör underlag för viktning, värdering, prioritering och andra beslut. Strukturerad uppföljning och mätning handlar om både metoder för mätning, ansvar för uppföljning och resultat, samt planer för genomförandet. Resultatet av uppföljningar och analyser måste redovisas och tas om hand på ett strukturerat sätt för att kunna integreras i den löpande verksamheten. För att kunna hantera analyserna är det också viktigt att förstå vad som faktiskt avses med effekt, nytta och konsekvens.

Vi stöttar med planer för både uppföljning och nyttorealisering samt genomför mätning, utvärdering av verksamhetsförändringar, nyttoberäkning, konsekvensanalys, riskbedömning mm.

Vår samlade kompetens ligger till grund för tjänsten som omfattar flera olika kompetensområden, från verksamhetsanalys till projektledning och riskanalys.

FÖRÄNDRA DIN ORGANISATIONS FÖRMÅGA

Organisationsutveckling

När ni skapat en klar bild över vilken organisatorisk förmåga som behövs för att möta…

förändring ger effekt

Förändringsledning

Vi på Syntell har god kunskap inom förändringsledning. Den förmåga som utvecklas ger effekt först…

Skapa en komplett kravförmåga!

DEx – Kravhantering

DEx är är hela tjänsteerbjudandet inom krav. Detta erbjudande har utvecklats genom vår samlade kunskap och…

vad blir effekten?

Uppföljning och nyttoanalys

Hur vet du att målen uppnås, att rätt effekter uppstår eller att nyttan realiseras? Strukturerad…

en hållbar verksamhet

Livscykelhantering av verksamhet

Låt oss hjälpa dig med livscykelhantering av verksamheten. Verksamheten kan ses som ett ekosystem där…

Skapa goda B2B-relationer

Upphandlings-/Anskaffningsstöd

Kunskap om hela värdekedjan skapar möjlighet att anpassa projektprocesser efter aktuella förutsättningar och strategier

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

strategisk genomlysning av företag

Due Diligence

Due Diligence är ett samlande begrepp för de undersökande processer som blivit allt viktigare vid…

Fokusera på er kärnverksamhet

Outsourcing av kravhantering

Fokusera på er kärnverksamhet istället för att utveckla egen kravhanteringsförmåga

Förvalta er viktigaste tillgång

Kompetensutvecklingsprogram

Vi stödjer er med att skräddarsy kompetensutveckling för er personal

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!