language

Systems Engineering och Systemmodellering

Den snabba tekniska utvecklingen och övergripande förändringar i vår värld skapar oändliga möjligheter, men också utmaningar. Utan ett strukturerat och definierat arbetssätt riskerar vi förseningar och fördyringar av våra utvecklingsprojekt. Syntell kan stötta dig med tjänster inom Systems Engineering och Systemmodellering.

Systems Engineering (SE) är en väletablerad metodik som hjälper dig att utveckla och livscykelhantera lösningar (produkter och tjänster), som är baserade på de faktiska behoven. Ett välorganiserat systemarbete möjliggör effektivare styrning, tydligare kommunikation, bättre dokumentation, högre kvalitet och bättre resultat. Det skapar förutsättningar för snabba, men kontrollerade, förändringar för att möta en föränderlig omvärld.

Vi hjälper er att hantera komplexa frågeställningar och system och säkerställer att du levererar rätt lösning till de faktiska behoven.

Systems Engineering & Kravhantering
Exempel på tjänster som Syntell erbjuder:

 • Systems Engineering Management
 • Process- och metodik
 • Intressentkrav- och systemanalyser
 • Systemmodellering och arkitektur
 • Livscykelmodeller
 • Systemutvecklingsplaner och verksamhetsåtagande
 • Utbildning och mentoring

Systemmodellering

Behöver du bättre insikt i hur din verksamhet skall organiseras och utvecklas eller hur ditt tekniska system ska konstrueras? Då kan modellering vara en effektiv metod som kan lägga grunden för att ta rätt designbeslut och utveckla din affär.

Dagens affärsrelationer och tekniska system blir alltmer komplexa och uppkopplade så behovet av att bemästra komplexitet har aldrig varit större. Modellering hjälper dig att förstå och skapa ordning genom att tillhandahålla olika perspektiv och vyer. Med vår metodik och vårt verktygskunnande för verksamhets- och systemmodellering får du hjälp genom hela modelleringsprocessen. Vi baserar vårt arbetssätt på internationella standarder och ramverk samt vår långa erfarenhet från utveckling av komplexa system. Genom vårt medlemskap och aktiva deltagande i Object Management Group (OMG) är vi med och påverkar framtagningen av de standarder som utvecklas inom området.

Verksamhetsmodellering och systemmodellering
Syntell erbjuder tjänster inom Systemmodellering för:

 • Verksamhets- och förmågeutveckling
 • Systemutveckling
 • Vid framtagning av användningsfall
 • Vid optimering och simulering av system

Har du frågor eller önskar du mer information, kontakta:

Martin Normark
Affärsområdeschef
martin.normark@cag.se

Läs mer om våra övriga tjänster här!

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!