language

Tjänster för din organisation

Med vår unika kompetens och managementtjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling kan vi förbättra era förutsättningar att leverera önskade resultat.

Hantera er produktdata integrerat

Product Lifecycle Management (PLM)

Att hantera produktinformation för komplexa system i 10-tals år avseende utveckling, service & underhåll samt avveckling är en stor utmaning. Många organisationer skapar och använder produktinformationen i olika IT-system som inte enkelt utbyter information. Det bildas då isolerade informationsöar som avviker allt mera från varandra. Syftet med Syntells PLM-erbjudande är att göra produktinformationen korrekt, aktuell och tillgänglig för alla intressenter över hela produktlivscykeln.

Vad är Product Lifecycle Management (PLM)?

I ett PLM-projekt utgår vi från informationen genom att kartlägga vem som behöver vilken information. För att göra detta kartlägger vi den berörda informationens termer och begrepp. Samma begrepp har ofta olika namn (termer) beroende på organisation, disciplin och IT-system. Därefter analyserar vi de processer som skapar och använder informationen. För att få ett effektivt informationsflöde kartlägger vi sedan vilka befintliga och planerade IT-stöd som används i olika delar av organisationen. Slutligen specifierar vi gränsytor, nödvändiga åtgärder och integrationer på IT-system som behöver byggas, införas och förvaltas.

Varför behövs Product Lifecycle Management  (PLM)?

– För att säkerställa att de som skall arbeta med produkten har tillgång till den produktinformation som behövs över produktens livscykel.
– För att ge en affärsmässig flexibilitet genom att verktygsoberoende och standardiserat kunna utbyta information mellan olika organisationer.
– För att säkerställa att samma information betyder samma sak oberoende av vem som har skapat den.
– För att effektivt kunna återanvända information.
– För att effektivt och kontrollerat kunna uppdatera information på alla ställen där den används.
– För att underlätta för varje organisation att arbeta i de IT-verktyg som passar bäst över tiden.
– För att optimera processerna genom en effektivare användning av IT-system.
– För att lättare kunna byta IT-system utan informationsförlust.
– För att bättre kunna integrera information av olika typ, som normalt bara finns i sina specifika system (samkörning i realtid).
– För att ha kontroll på de integrationer som knyter ihop information i egna och externa IT-system.

Syntell erbjuder tjänster för din organisation.

Se mer om...

FÖRÄNDRA DIN ORGANISATIONS FÖRMÅGA

Organisationsutveckling

När ni skapat en klar bild över vilken organisatorisk förmåga som behövs för att möta…

förändring ger effekt

Förändringsledning

Vi på Syntell har god kunskap inom förändringsledning. Den förmåga som utvecklas ger effekt först…

Skapa en komplett kravförmåga!

DEx – Kravhantering

DEx är är hela tjänsteerbjudandet inom krav. Detta erbjudande har utvecklats genom vår samlade kunskap och…

vad blir effekten?

Uppföljning och nyttoanalys

Hur vet du att målen uppnås, att rätt effekter uppstår eller att nyttan realiseras? Strukturerad…

en hållbar verksamhet

Livscykelhantering av verksamhet

Låt oss hjälpa dig med livscykelhantering av verksamheten. Verksamheten kan ses som ett ekosystem där…

Skapa goda B2B-relationer

Upphandlings-/Anskaffningsstöd

Kunskap om hela värdekedjan skapar möjlighet att anpassa projektprocesser efter aktuella förutsättningar och strategier

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

strategisk genomlysning av företag

Due Diligence

Due Diligence är ett samlande begrepp för de undersökande processer som blivit allt viktigare vid…

Fokusera på er kärnverksamhet

Outsourcing av kravhantering

Fokusera på er kärnverksamhet istället för att utveckla egen kravhanteringsförmåga

Förvalta er viktigaste tillgång

Kompetensutvecklingsprogram

Vi stödjer er med att skräddarsy kompetensutveckling för er personal

Hantera er produktdata integrerat

Product Lifecycle Management (PLM)

Vi hjälper er med utmaningen att hantera en produkts hela livscykel.

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!