language

Våra lärare

Våra kurser hålls av engagerade medarbetare från Syntell, alla med olika kompetenser och specialiteter. De har alla förutom kompetens inom området en bred erfarenhet och pedagogisk vana.

Mats Goffhé

Verksamhetsutveckling

Mats Goffhé har mångårig erfarenhet som verksamhetsutvecklare inom såväl offentlig som privat sektor. Han har under senare år varit ansvarig projektledare för flera regeringsuppdrag avseende verksamhetsutveckling, digitalisering och förändringsarbete i staten. Mats är företagsekonom i botten.

Ulrica Häll

Verksamhetsutveckling

Ulrica Häll har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och hennes expertområde är förändringsledning, där hon bland annat deltagit i framtagandet av en vägledning och är drivande i olika nätverk inom området. Hon har de senaste åren hållit utbildningar inom nyttorealisering och förändringsledning för offentlig sektor. Ulrica är nationalekonom och statistiker i botten.

Stuart Allison

Integrated Logistics Support, Acquisition Management

ILS Management is not a new concept; what has changed today is our ability to integrate through information and data management and utilize tools like PLCS..

Karin García Ambrosiani

Verksamhetsutveckling

För mig handlar verksamhetutveckling om balans, helhet, nytta och samverkan. Genom att vara tydlig med vad som ska uppnås utan att tappa greppet om detaljerna kan vi tillsammans lösa det mesta!

Lars Anderberg

Requirements Engineering

För att lyckas med Kravhantering behöver man ett samspel av processer, metodik, informationsstruktur, verktygsstöd, utbildning och support. Jag vill förmedla denna helhetssyn till eleverna kombinerat med exempel och erfarenheter från mer än 10 års jobb inom området.

Ulf Carlsson

Information Management

I min yrkesroll har jag oftast arbetat med konfigurationsledning för utveckling av komplexa system som ubåtar, korvetter, ledningssystem och företags IT miljöer där det är avgörande att alla vet att dom arbetar med samma produktdefinition.

Mike Cost

Integrated Logistics Support

The world of Engineering and ILS has been evolving at a fast pace over the past 30 years. I firmly beleive it is now even more important that Suppliers and Customers work closely together to achieva success.

David Eriksson

Requirements Engineering

Nya system är sprungna ur behov, dessa behov ska förmedlas till samtliga nivåer i den organisation som ska utveckla systemet. Detta sker med hjälp av krav, som ska tolkas och omformas till design. Jag vill förmedla teorin och praktiken för att producera dessa krav.

Peter Henriksson

System Architecting and Design

Jag har varit involverad i mångdisciplinär problemlösning från FoU- och produktledningsperspektiv. Jag använder båda dessa perspektiv i kursen för att belysa olika ståndpunkter.

Tobias Ljungkvist

Configuration Management

För mig är det viktigt att skapa en brygga mellan Configuration Management (CM) som det beskrivs i standarder och handböcker och CM på det sätt som det tillämpas i verkliga livet i en organisation eller ett projekt.

Henrik Morast

Requirements Engineering

Mitt mål är att förmedla såväl en övergripande förståelse för kravhantering som en uppsättning konkreta tips rörande dess roll inom upphandling, utveckling och verifiering.

Tom Strandberg

Systems Lifecycle Management

Jag vill få dig att se möjligheterna i dagens komplexitet och ge dig metodiken och förmågan att realisera möjligheterna med lyckade system och verksamheter.

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!