language

Våra lärare

Våra kurser hålls av engagerade medarbetare från Syntell, alla med olika kompetenser och specialiteter. De har alla förutom kompetens inom området en bred erfarenhet och pedagogisk vana.

Stuart Allison

Integrated Logistics Support, Acquisition Management

ILS Management is not a new concept; what has changed today is our ability to integrate through information and data management and utilize tools like PLCS..

Ulf Carlsson

Information Management

I min yrkesroll har jag oftast arbetat med konfigurationsledning för utveckling av komplexa system som ubåtar, korvetter, ledningssystem och företagens IT-miljöer där det är avgörande att alla vet att de arbetar med samma produktdefinition.

Mike Cost

Integrated Logistics Support

The world of Engineering and ILS has been evolving at a fast pace over the past 30 years. I firmly beleive it is now even more important that Suppliers and Customers work closely together to achieve success.

Tobias Ljungkvist

Configuration Management

För mig är det viktigt att skapa en brygga mellan Configuration Management (CM) som det beskrivs i standarder och handböcker och CM på det sätt som det tillämpas i verkliga livet i en organisation eller ett projekt.

Henrik Morast

Requirements Engineering

Mitt mål är att förmedla såväl en övergripande förståelse för kravhantering som en uppsättning konkreta tips rörande dess roll inom upphandling, utveckling och verifiering.

Tom Strandberg

Systems Lifecycle Management

Jag vill få dig att se möjligheterna i dagens komplexitet och ge dig metodiken och förmågan att realisera möjligheterna med lyckade system och verksamheter.

Karin Isberg

Acquisition and Through-Life Management

Jonas Larsson

Systems Engineering, Systems Architecting & System Safety

Peter Rodhe

Systems Engineering

David Göhlman

Requirements Management & Requirements Engineering

Magnus Pargéus

System Safety

Peter Völgy

Integrated Logistics Support

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!