language

Öppna kurser

Vi utvecklar och genomför företagsanpassade utbildningsprogram, men erbjuder även öppna kurser. Vi har något för alla - från introduktionskurser till fördjupningskurser.

Kursstart 24 september 2019, 09:00

Preparandkurs inför Certifiering till Systems Engineering Professional (ASEP/CSEP)

Nivå

Preparandkurs

Plats

Sandhamnsgatan 63B, 2tr, Stockholm

Datum

Kursstart 24 september 2019, 09:00

Early bird

10%, 6 september 2019

Sista anmälning

20 september 2019

Pris

12 900 SEK exkl. moms

Läs mer om kursen i kursbladet!
Varmt välkommen till vår preparandkurs inför
INCOSE SEP (Systems Engineering Professional)-Certifiering!

Bakom certifieringsprogrammet står INCOSE, International Council on Systems Engineering, som är den internationella föreningen för Systems Engineering. Syntell har sedan 2009 förberett och stöttat yrkesverksamma personer inför testet att bli certifierade systemingenjörer.

Upplägg:

För att ge deltagarna de bästa förutsättningar att klara certifieringen, har vi tagit fram ett pedagogiskt upplägg som kombinerar både kursdagar på plats, självstudier och online-möte.

24/9 – Heldag, på plats
22/10 – Workshop, med möjlighet att delta på distans.
26/11 – Heldag, på plats, slutgiltig genomgång och provtest!
10/12, 2019 – Tentamen!

Kursen är för dig som planerar att genomföra certifieringsprovet för CSEP (Certified Systems Engineering Professional). Om du inte har tillräcklig erfarenhet kan du certifiera dig mot den enklare nivån ASEP (Associated Systems Engineering Professional) som endast innefattar ett kunskapsprov (samma prov som för CSEP).

Under kursen går vi igenom INCOSE Systems Engineering Handbook (version 4) och du får också praktisk hjälp med att utforma din SEP-ansökan. Kursen innehåller ett stort antal övningsfrågor, liknande dem du får på provet, vilket gör att du hela tiden prövar dina styrkor och svagheter under provlika förhållanden. Du får också en rad praktiska tips på hur du på bästa sätt ska förbereda dig inför en SEP-examen. Varje deltagare får senaste upplagan av INCOSE Handbook vid kursstart.

Syntell erbjuder också alla som deltar på kursen den hjälp de behöver, när de behöver den, genom att vara tillgängliga inför examen och vara till hands för att förberedelserna ska bli så bra som möjligt.

Ur kursinnehållet:

  • Översikt av INCOSE Handbook
  • Genomgång av INCOSE Handbook
  • Stöd för att skriva en ASEP/CSEP-ansökan
  • Genomgång av studievana – Övningsprov
  • Skapa din personliga utbildningsplan
  • Uppföljning inför ASEP/CSEP-prov

Om lärararna:

Tom Strandberg har mer än 25 års praktisk erfarenhet av Systems Engineering inom flera branscher såsom försvar, transport, tillverkning och medtech.

Tom är verksam inom International Council on Systems Engineering (INCOSE) sedan 1998 och har haft flera ledande befattningar både i Sverige och internationellt. Han är Past President (fd. ordförande) INCOSE Sweden.  Han var aktiv i utvecklingen av ISO / IEEE / IEC 15288 Systems Engineering standard och är Certified Systems Engineering Professional (INCOSE CSEP).

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla som förbereder sig för att ta provet för CSEP- eller ASEP-certifiering. Din bakgrund är exempelvis systemarkitekt, utvecklare, teknisk projektledare eller projektledare. Om du siktar på en CSEP har du mer än fem års erfarenhet av Systems Engineering.

Förkunskapskrav:

Inga formella förkunskaper krävs för att delta på kursen. Läs här för att se vilka krav som krävs för olika certifieringsnivåer. För att klara provet behöver du troligen, beroende på förkunskaper och erfarenhet, lägga en hel del egen tid på studier inför SEP-provet.

Mål med kursen:

Målet med denna kurs är att stödja dig inför SEP-ansökan och prov. Att bli Certifierad Systemingenjör innebär att din erfarenhet och dina kunskaper bedöms av en oberoende tredje part – i detta fall INCOSE.

Registration, ASEP/CSEP Prep.

Syntell erbjuder såväl öppna som företagsanpassade kurser.

 

Referenser inom Företagsanpassade kurser

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram för sina ingenjörer. De ansåg att en fördjupad SE-kompetens skulle stärka deras konkurrenskraft på den globala försvarsmarknaden ytterligare. De visste… Läs mer

Referenser inom Integrated Logistics Support

Underhållsanalyser inom försvaret

Utmaning Vår kund utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. De hade anskaffat ett avancerat radarsystem för att möta uppkomna behov vid internationella insatser. Syntell kontaktades för sin expertkunskap inom Integrated Logistics Support (ILS).… Läs mer

Referenser inom Configuration Management

Identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation

Utmaning Trafikförvaltningens upphandlingsprojekt saknade metodstöd för identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation. Till följd av detta duplicerades värdefull information på flera ställen och den blev därför svår att hitta och otillförlitlig. Syntells lösning Syntell… Läs mer

September 2019
Oktober 2019

8 oktober • 09:00-17:00

Systems Engineering & Lifecycle Management

Vårt samhälle blir mer och mer beroende av tekniska system. Att kombinera kostnadseffektivitet med hög produktkvalitet ställer allt större krav…

9 oktober • 09:00-17:00

Grundkurs i Configuration Management

OBS: Anmälan sker på extern sida. Klicka här! Marknadens krav på tekniska produkters funktionalitet, prestanda och kundanpassning växer hela tiden.…

10 oktober 2019, 09:00-17:00.

Requirements Engineering

Att ta fram en korrekt, komplett och konsistent kravbild och kunna hantera denna under livscykeln är en nyckel till god…

November 2019

3-4/09, 5-6/09, 11-12/11, 13-14/11. Kurserna börjar 08:30.

CM2-kurser

Under hösten arrangerar Syntell, i samarbete med IpX Europe, flera utbildningar inom CM2!

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!