language

Våra tjänster

Våra beprövade metoder stödjer din hantering av system och produkter i samtliga faser av livscykeln

Vi baserar vårt arbetssätt på internationella standarder och ramverk samt vår långa erfarenhet. Genom vårt medlemskap och aktiva deltagande i exempelvis Swedish Standards Institute (SIS), Object Management Group (OMG), INCOSE och ACMP är vi med och utvecklar standarder och best practise inom branschen. Detta kombinerat med samarbete med universitet och högskolor i Europa och USA gör att vi är väl förtrogna med etablerade arbetssätt inom Systems Lifecycle Management.

Vi erbjuder våra kunder utbildnings- och konsulttjänster inom följande:

 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!