language

Kravhantering

Arbetet med att utveckla, hantera och kommunicera krav genomsyrar många verksamheter och kan ibland vara avgörande för om ett projekt blir lyckat eller ej. Detta utgör också grunden för ett framgångsrikt systemarbete.

Syntells koncept RQplus är en kravmetodik som tar ett helhetsgrepp kring krav hos kund och deras leverantörers krav, samt verksamhetens kravhanteringsförmåga.

Syntell har utvecklat konceptet RQplus, som är ett tjänsteerbjudande som innefattar kravhantering, kravutveckling och kravkvalitet. Syntells koncept bygger på gedigen kunskap och erfarenhet som har utvecklats under lång tid.

RQplus omfattar hela tjänsteutbudet inom krav, från Support och Utbildning till Verktyg & IT, Information, Metoder och Processer. RQplus erbjuder även flera olika verktygslösningar som antingen kan integreras med dina befintliga verktyg, eller användas fristående och kan helt och fullt anpassas efter era behov och befintliga kravförmåga.

Vi hjälper er att bygga upp en kravhanteringsförmåga och att kvalitetssäkra era krav.

Exempel på tjänster som Syntell erbjuder:

  • Requirement Management
  • Process- och metodik
  • Kravanalyser och kvalitetssäkring av krav
  • Kravhanteringsplaner och verksamhetsåtagande
  • Utbildning och mentoring
  • Kravhanteringslösningar, DExToolkit

Har du frågor eller önskar du mer information, kontakta:


Mattias Larsson
Affärsområdeschef
mattias.larsson@cag.se

Läs mer om våra övriga tjänster här!

Se mer om...

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!