language
Rail

Effektiv verksamhets- och organisationsutveckling sedan 1994

Syntell är en oberoende konsult- och utbildningspartner med beprövade metoder för utveckling och effektivisering av verksamhet, organisation, processer och styrning.

25 år

av stöd till myndigheter och industri

(1994 - 2019)

50%

Andel av omsättning till offentlig förvaltning

AAA

Soliditets kreditvärdering

15

Antal ramavtal

Omsättning Syntell Group

90 MSEK

Antal konsulter i nätverket

>1500

Andel disputerade experter

20%

Våra referenser

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram för sina ingenjörer. De ansåg att en… Läs mer

Kursutvärderingen gav ett snitt på 4.8 av en 5-gradig skala.

Våra referenser

Införande av Product Lifecycle Management i organisation

Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. De beslutade att byta ut sina gamla produktdatasystem för att skapa en enhetlig… Läs mer

Den största vinsten för vår kund är de förbättrade integrationerna…

Våra referenser

Kravställning inför försvarsupphandling

Utmaning Vår kund ansvarar för kravställning och upphandling av försvarsmateriel. När kunden fick i uppdrag att genomföra en omfattande upphandling av stridsfordon… Läs mer

Vi har förbättrat den gemensamma processen mellan kund och leverantör.

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!