language

Referenser

Syntell är en uppskattad och pålitlig partner. Våra kunder återfinns främst inom försvars-, fordons- och andra sektorer som arbetar med komplexa system och verksamheter.

CM capability for R&D in a SAFe and SPL framework

Produktindustri

Kundens utmaning

Utvecklingsavdelningen inom företaget var i en pågående transition där de gick ifrån att utveckla produkter traditionellt i separerade produktlinjer till att tillämpa SAFe och Software Product Lines med gemensamma Core Assets  (återanvändbara byggstenar) över alla produktlinjer.

Detta ställde nya  krav på en CM-förmåga som kunde ge stöd för en kontrollerad återanvändbarhet av Core Assets, gemensamma processer för baselines och ändringshantering samt verktygsstöd för kontroll och spårbarhet.

Syntells lösning

Med CM-plus kunde Syntell snabbt ringa in fokusområden för CM-utvecklingen och tillsammans med kunden identifiera prioriterade åtgärder. Syntell levererade:

  • En holistisk bild över hur CM-förmågan behöver utvecklas för att harmoniera med transitionen till SAFe och SPL
  • En gapanalys för CM samt stöd i att prioritera åtgärder
  • En informationsmodell som visade vilken information som styrde konfigurationen av Core Assets och de produkter de integrerades i
  • Metodstöd för baselines och ändringshantering grundat på informationsmodellen
  • Analys och förslag på verktyg vilka  för att hantera konfigurationer i enlighet med informationsmodellen

CM-plus, där de olika byggstenarna i CM förmågan utvärderas och bedöms utifrån 3 mognadsnivåer, i exemplet nedan presenterade i färgerna vit, gul och grön:


Skapat värde

Kunden fick på kort tid:

  • God insyn kring brister och möjligheter avseende CM-förmågan
  • Metodstöd inom CM för att säkra kontrollen inom pågående leveransprojekt samt fortsatt transition
  • Rätt förutsättningar för att ta strategiska beslut om verktygsstöd inom CM
Kontaktperson

Se mer om...

CM capability for R&D in a SAFe and SPL framework

Produktindustri

CM capability for R&D in a  SAFe and SPL framework

Verktygsintegration som möjliggör kravhantering enligt process och metodik enligt DEx

DEx Lab – Verktygsintegration för DOORS och Excel

Verktygsintegration som möjliggör kravhantering enligt process och metodik enligt DEx

Metodstöd till Trafikförvaltningen

Identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation

Trafikförvaltningens upphandlingsprojekt saknade metodstöd för identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation.

effektivitet i produktionen

Processutveckling och Livscykelhantering i stort tillverkningsföretag

Syntell genomförde processkartläggning och utveckling av en produktdefinitions (PD) process som integrerades med företagets produktlivscykelprocess…

Effektiv verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling på myndighet

Både från verksamhetssidan och från IT-avdelningen upplevdes ett gap – kärnverksamheten kände inte att de…

Vägledning för digital samverkan

Digital samverkan i statlig organisation

Organisationens vägledning för digital samverkan tog inte höjd för hela utmaningen med den digitala förnyelsen…

Effektivisering av verksamhet

Effektivisering och transformation av verksamheter och personal

Inrättande av gemensam process & förenkling, person och lokal oberoende, innebar minskade kostnader för administration,…

TRANSFORMATION AV IT-FÖRETAG

Transformation av IT-företag till beställarorganisation

Syntell levererade värde i form av minskade omkostnader, ökad kvalitetskontroll på processer och förbättrad produktivitet.

Nordisk försvarsindustri

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram…

Nordiskt företag inom medicinteknik

Projektrevision

Utmaning Vår kund är ett nordiskt läkemedelsföretag som även arbetar inom medicinteknik. De har producerat…

Nordisk upphandlande myndighet

Kravställning inför försvarsupphandling

Utmaning Vår kund ansvarar för kravställning och upphandling av försvarsmateriel. När kunden fick i uppdrag…

Internationellt varv

Konfigurationsledning i uppgraderingsprojekt

Utmaning Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. I detta projekt skulle…

Europeisk fordonsleverantör

Plan för Integrated Logistics Support (ILS)

Utmaning Vår kund levererar bland annat helhetslösningar för militära hjulfordon. De hade fått en omfattande…

Nordisk myndighet för anskaffning

Underhållsanalyser inom försvaret

Utmaning Vår kund utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. De hade anskaffat ett…

Internationellt varv

Införande av Product Lifecycle Management i organisation

Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. De beslutade att byta ut sina…

Trafikförvaltningen, SLL

Kostnadsmodeller för trafikproduktion

Utmaning Trafikförvaltningen (TF) ansvarar för förstudier, upphandling och operationell uppföljning av alla kollektivtrafikslag inom Stockholms…

Några av de företag, myndigheter och organisationer vi hjälpt:

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!