language

Referenser

Syntell är en uppskattad och pålitlig partner. Våra kunder återfinns främst inom försvars-, fordons- och andra sektorer som arbetar med komplexa system och verksamheter.

Internationellt varv

Konfigurationsledning i uppgraderingsprojekt

Utmaning

Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. I detta projekt skulle fem fartyg utvecklas och levereras. De har många komplexa och integrerade tekniska system (robotar, luftvärn, minor, torpeder, sonarsystem och radarsystem) som tagits fram av olika internationella leverantörer. Vår kund vände sig till Syntell för att införa en gemensam konfigurationsledningsprocess i projektet.

Syntells lösning

Syntell byggde upp och införde konfigurationsledning för projektet. Där ingick process, informationshantering, styrande regelverk, organisation och IT-stöd. Syntell jobbade inledningsvis operativt med CM i projektet och stöttade samtidigt vår kund i att bygga upp en egen CM-organisation. När fartygen skulle överlämnas var det viktigt att alla inblandade var informerade om hur de olika modellerna faktiskt var konstruerade. Detta löstes med elektroniska leveranser av respektive fartygs fastställda Individbaseline och Syntell skapade anpassade konfigurationsledningsrutiner över teknisk dokumentation och reservdelar.

Skapat värde

Vår kund fick bättre koll på leveransen av respektive fartyg med ett minskande antal leveransanmärkningar som följd. Den mer formaliserade processen för ändringar gav också ett bättre underlag för vad som ingick i, respektive låg utanför, kontraktet. Erfarenheterna från att tillämpa konfigurationsledning i tidigare projekt utgjorde även grunden till en företagsgemensam konfigurationsledningsprocess. Dess krav på att kunna kontrollera produktdata i alla olika verktyg som används i produktutvecklingen medförde även att ledningen insåg vikten av en datahantering som följer produkten över hela dess livscykel, vilket realiserades genom det PLM-projekt som även Syntell fick förtroendet att genomföra.

Kontaktperson
Lyftkran

Syntell byggde upp och införde konfigurationsledning för projektet

CM capability for R&D in a SAFe and SPL framework

Produktindustri

CM capability for R&D in a  SAFe and SPL framework

Verktygsintegration som möjliggör kravhantering enligt process och metodik enligt DEx

DEx Lab – Verktygsintegration för DOORS och Excel

Verktygsintegration som möjliggör kravhantering enligt process och metodik enligt DEx

Metodstöd till Trafikförvaltningen

Identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation

Trafikförvaltningens upphandlingsprojekt saknade metodstöd för identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation.

effektivitet i produktionen

Processutveckling och Livscykelhantering i stort tillverkningsföretag

Syntell genomförde processkartläggning och utveckling av en produktdefinitions (PD) process som integrerades med företagets produktlivscykelprocess…

Effektiv verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling på myndighet

Både från verksamhetssidan och från IT-avdelningen upplevdes ett gap – kärnverksamheten kände inte att de…

Vägledning för digital samverkan

Digital samverkan i statlig organisation

Organisationens vägledning för digital samverkan tog inte höjd för hela utmaningen med den digitala förnyelsen…

Effektivisering av verksamhet

Effektivisering och transformation av verksamheter och personal

Inrättande av gemensam process & förenkling, person och lokal oberoende, innebar minskade kostnader för administration,…

TRANSFORMATION AV IT-FÖRETAG

Transformation av IT-företag till beställarorganisation

Syntell levererade värde i form av minskade omkostnader, ökad kvalitetskontroll på processer och förbättrad produktivitet.

Nordisk försvarsindustri

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram…

Nordiskt företag inom medicinteknik

Projektrevision

Utmaning Vår kund är ett nordiskt läkemedelsföretag som även arbetar inom medicinteknik. De har producerat…

Nordisk upphandlande myndighet

Kravställning inför försvarsupphandling

Utmaning Vår kund ansvarar för kravställning och upphandling av försvarsmateriel. När kunden fick i uppdrag…

Internationellt varv

Konfigurationsledning i uppgraderingsprojekt

Utmaning Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. I detta projekt skulle…

Europeisk fordonsleverantör

Plan för Integrated Logistics Support (ILS)

Utmaning Vår kund levererar bland annat helhetslösningar för militära hjulfordon. De hade fått en omfattande…

Nordisk myndighet för anskaffning

Underhållsanalyser inom försvaret

Utmaning Vår kund utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. De hade anskaffat ett…

Internationellt varv

Införande av Product Lifecycle Management i organisation

Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. De beslutade att byta ut sina…

Trafikförvaltningen, SLL

Kostnadsmodeller för trafikproduktion

Utmaning Trafikförvaltningen (TF) ansvarar för förstudier, upphandling och operationell uppföljning av alla kollektivtrafikslag inom Stockholms…

Några av de företag, myndigheter och organisationer vi hjälpt:

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!