language

Referenser

Syntell är en uppskattad och pålitlig partner. Våra kunder återfinns främst inom försvars-, fordons- och andra sektorer som arbetar med komplexa system och verksamheter.

Nordiskt företag inom medicinteknik

Projektrevision

Utmaning

Vår kund är ett nordiskt läkemedelsföretag som även arbetar inom medicinteknik. De har producerat sitt läkemedel i 90 år och tar även fram injektionshjälpmedel. Från att ha varit marknadsledande internationellt började de se sina konkurrenter ta fram mer avancerade hjälpmedel. Vår kund har alltid tillverkat en enklare lösning men kände sig tvingade att följa sina konkurrenter. I tio år arbetade den medicintekniska avdelningen med ett projekt att ta fram en mycket tekniskt avancerad lösning som skulle kunna fjärrstyras. Trots att de spenderat stora summor pengar blev resultatet inte bra och projektet lades ner. Syntell kontaktades för att göra en projektgranskning. Vi skulle undersöka varför projektet inte fungerade och ge förslag på hur det kunde ha genomförts för att undvika att göra samma misstag i framtiden.

Syntells lösning

Syntell gick igenom allt skrivet material för att skapa en bild av hur projektet var planerat att arbeta, och hur det fungerat i praktiken. Vi tittade också på hur företaget arbetar som helhet. Problemet kan ibland ligga utanför projektet om det inte får rätt stöd i företaget. Flera intervjuer gjordes med nyckelpersoner på olika positioner. Analysen identifierade anledningar och områden där det hade behövts ett annat angreppssätt för att få ett bättre resultat. Vi satte upp en målbild av hur liknande projekt borde se ut på längre sikt och hur företaget kan arbeta för att nå den målbilden. Syntell fanns med som stöd när rapporten skulle presenteras för ledningsgruppen på avdelningen. Rapporten innehöll en checklista på fem block: Ledning/Styrning, Organisation, Processer och Metoder, Information samt IT-system. Vi gav rekommendationer inom alla block för att få ledningen att förstå helhetsbilden. Rapporten fungerade som ett tungt underlag till ett beslut om förändring och personalen kände sig engagerade i att genomföra ett urval av rekommendationerna. Kunden har gjort om hela sin utvecklingsprocess som är en revidering baserad på vår input. De har också tillsatt personer i organisationen som ska utveckla den medicintekniska verksamheten. Syntell har coachat implementeringen av rapporten samt definierat processtöd med mallar.

Skapat värde

Ett mål med rapporten var att skapa självinsikt hos kunden om vilka områden som behöver förändring och utveckling. Vår kund insåg konsekvenserna av att gå ifrån en enkel produkt till en mer avancerad. Problemet var att den kombinerade mjukvara och hårdvara på ett sätt som aldrig gjorts innan. Programvara kräver mycket förarbete vilket var en kultur som saknades i företaget. Avdelningen underskattade mjukvarans komplexitet. Syntell har en förståelse för hur man utvecklar komplexa produkter och kom in med ett ”best practise”, så att företaget kunde ta lärdom av den erfarenhetsbasen. Rapporten blir ett organisatoriskt minne. Ett mervärde är att personalen i dag är aktiva i forum kring disciplinerna som Syntell arbetar med.

Kontaktperson
Kontakta Syntell

Rapporten fungerade som ett tungt underlag till ett beslut om förändring.

CM capability for R&D in a SAFe and SPL framework

Produktindustri

CM capability for R&D in a  SAFe and SPL framework

Verktygsintegration som möjliggör kravhantering enligt process och metodik enligt DEx

DEx Lab – Verktygsintegration för DOORS och Excel

Verktygsintegration som möjliggör kravhantering enligt process och metodik enligt DEx

Metodstöd till Trafikförvaltningen

Identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation

Trafikförvaltningens upphandlingsprojekt saknade metodstöd för identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation.

effektivitet i produktionen

Processutveckling och Livscykelhantering i stort tillverkningsföretag

Syntell genomförde processkartläggning och utveckling av en produktdefinitions (PD) process som integrerades med företagets produktlivscykelprocess…

Effektiv verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling på myndighet

Både från verksamhetssidan och från IT-avdelningen upplevdes ett gap – kärnverksamheten kände inte att de…

Vägledning för digital samverkan

Digital samverkan i statlig organisation

Organisationens vägledning för digital samverkan tog inte höjd för hela utmaningen med den digitala förnyelsen…

Effektivisering av verksamhet

Effektivisering och transformation av verksamheter och personal

Inrättande av gemensam process & förenkling, person och lokal oberoende, innebar minskade kostnader för administration,…

TRANSFORMATION AV IT-FÖRETAG

Transformation av IT-företag till beställarorganisation

Syntell levererade värde i form av minskade omkostnader, ökad kvalitetskontroll på processer och förbättrad produktivitet.

Nordisk försvarsindustri

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram…

Nordiskt företag inom medicinteknik

Projektrevision

Utmaning Vår kund är ett nordiskt läkemedelsföretag som även arbetar inom medicinteknik. De har producerat…

Nordisk upphandlande myndighet

Kravställning inför försvarsupphandling

Utmaning Vår kund ansvarar för kravställning och upphandling av försvarsmateriel. När kunden fick i uppdrag…

Internationellt varv

Konfigurationsledning i uppgraderingsprojekt

Utmaning Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. I detta projekt skulle…

Europeisk fordonsleverantör

Plan för Integrated Logistics Support (ILS)

Utmaning Vår kund levererar bland annat helhetslösningar för militära hjulfordon. De hade fått en omfattande…

Nordisk myndighet för anskaffning

Underhållsanalyser inom försvaret

Utmaning Vår kund utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. De hade anskaffat ett…

Internationellt varv

Införande av Product Lifecycle Management i organisation

Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. De beslutade att byta ut sina…

Trafikförvaltningen, SLL

Kostnadsmodeller för trafikproduktion

Utmaning Trafikförvaltningen (TF) ansvarar för förstudier, upphandling och operationell uppföljning av alla kollektivtrafikslag inom Stockholms…

Några av de företag, myndigheter och organisationer vi hjälpt:

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!