language

Öppna kurser

Vi utvecklar och genomför företagsanpassade utbildningsprogram, men erbjuder även öppna kurser. Vi har något för alla - från introduktionskurser till fördjupningskurser.

Kontakta oss för information

Kravutveckling och Kravkvalitet – grundkurs i att formulera bra krav

Nivå

Grundkurs

Plats

Syntells kontor, Sandhamnsgatan 63B, 2tr, Stockholm

Datum

Kontakta oss för information

Early bird

Sista anmälning

Pris

SEK 12 900 exkl. moms

Vill du delta på kursen? Kontakta oss på training@syntell.se eller använd formuläret nedan.

Om kursen
Lär dig tekniken att utveckla krav och kravspecifikationer med hög kvalitet! I den här kursen får du grunderna i att identifiera, analysera och formulera krav på ett effektivt sätt. Du presenteras för en komplett verktygslåda av verktyg och metoder som inte bara stöttar dig i att identifiera och skriva korrekta krav utan också hjälper dig att skapa kompletta, strukturerade och konsistenta kravspecifikationer.

Varför är det viktigt med krav?
I en värld av allt mer komplexa och samverkande tekniska system har kravhantering identifierats som kritiskt för effektiv upphandling och framgångsrik produktutveckling. Organisationer som förstår vikten av att arbeta kravdrivet och som har processer, metoder, verktyg och inte minst kompetens för kravarbete har betydligt större möjlighet att lyckas med sina utvecklingsprojekt eller upphandlingar än de som inte har det. Ett kravarbete med hög kvalitet ökar kvaliteten i hela verksamheten. Men hur gör man för att lyckas?

Mål med kursen
Efter kursen har du en god insikt i vad krav och kravkvalitet betyder. Du har fått en praktisk verktygslåda som hjälper dig att identifiera, analysera och formulera korrekta krav. Du har också fått exempel på väl strukturerade kravspecifikationer och hur du skall göra för att öka din samlade kravkvalitet enligt relevanta standarder och internationell “best practice”.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar med krav och kravhantering i någon form. Du arbetar idag som; Kravingenjör, Testledare, Systemingenjör, Systemägare, Teknisk Projektledare, Utvecklingschef, Kvalitetschef, Business Analyst, IT/verktygsansvarig eller Teknisk inköpare.

Förkunskaper
Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper, men för att få maximal nytta av kursen är det bra om du har några års erfarenhet från komplex systemutveckling, tekniskt inköp, support eller liknande.

Ur innehållet
Vi varvar föreläsningar med grupparbeten för att optimera ditt utbyte och lärande. Följande moduler ingår:

  • Hur identifierar jag krav?
  • Hur formulerar jag bra krav?
  • Hur strukturerar jag krav?
  • Hur säkerställer jag kompletta och konsistenta kravspecifikationer?
  • Vilka komponenter ingår i ett effektivt kravarbete?
  • Vad säger relevanta Standarder?
  • Verktygsstöd för kravformulering, återbruk och livscykelhantering av krav

Kursstart och kursavslut

Kursen börjar kl. 09:00 dag 1, och slutar kl. 16.00 sista dagen.

Klicka här för att läsa rutiner och villkor vid anmälan till kurs!

Anmälan till kurs

Kravutveckling och Kravkvalitet

Har du en fundering eller synpunkt? Kontakta oss på 08-660 02 80 eller training@syntell.se.

Syntell erbjuder såväl öppna som företagsanpassade kurser. Syntell är certifierade av SAUF – The Swedish Association of Certified Training and Educational Companies.

 

Se mer om...

Referenser inom Configuration Management

Identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation

Utmaning Trafikförvaltningens upphandlingsprojekt saknade metodstöd för identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation. Till följd av detta duplicerades värdefull information på flera ställen och den blev därför svår att hitta och otillförlitlig. Syntells lösning Syntell… Läs mer

Referenser inom Kravhantering

Kravställning inför försvarsupphandling

Utmaning Vår kund ansvarar för kravställning och upphandling av försvarsmateriel. När kunden fick i uppdrag att genomföra en omfattande upphandling av stridsfordon tog de hjälp av Syntell för att hitta en mer pålitlig struktur i… Läs mer

Referenser inom Förändringsledning

Processutveckling och Livscykelhantering i stort tillverkningsföretag

Utmaning Företaget behövde en process för att utveckla och hantera teknologiutveckling med tydlig kontroll på kostnad och risk. Denna behövde passa med deras befintliga styr- och utvecklingsproceser. Syntells lösning Syntell genomförde processkartläggning och utveckling av en… Läs mer

Certified Systems Lifecycle Manager

11 april

Requirements Engineering

Att ta fram en korrekt, komplett och konsistent kravbild och kunna hantera denna under livscykeln är en nyckel till god…

4 juni

Technical Management

Denna kurs ger dig förståelse för metoderna och verktygen liksom de personliga egenskaperna du behöver för att effektivt planera och…

Se separata kurssidor!

Certified Systems Lifecycle Manager

Få ett kvitto på dina kunskaper – bli ”Certified Systems Lifecycle Manager”! För att bli framgångsrik på dagens marknader så…

Scandinavian Summer School Week 2024

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!