language

Våra produkter

Vi har ett gediget utbud av egenutvecklade metoder och kraftfulla verktyg inom Systems Lifecycle Management.

Effektivisera er kravhantering

DEx Toolkit

Effektivisera er kravhantering!

Syntells kravhanteringsmetodik, RQplus, har samlat kunskap och erfarenhet från årtionden av kravhanteringsarbeten i beställare/leverantörsperspektiv. DEx Toolkit har utvecklats för att stödja RQplus-metodiken.

Anskaffning eller utveckling av komplexa system är utmanande. En nyckelfaktor för att lyckas är att kunna hantera kravställningar och kommunicera dem med kunder och leverantörer. Kraven måste också motsvara specifikationerna och kontrakt. Utvärdering av anbud måste genomföras strukturerat för att undvika och eliminera överklagandeprocesser.

Ett IT-stöd skall stödja er på det sätt som ni valt att jobba och inte tvärtom. Ett kravhanteringsverktyg ska ge stöd för att hantera stora datamängder, förstå komplexa samband och att dokumentera historik. Rational® DOORS® är ett verktyg med bra och tillförlitlig prestanda utvecklat för att möta dessa behov. Programvaror är dock sällan anpassade till att möta de särskilda processer och metoder som företag implementerat i sitt arbetssätt. Valet står ofta mellan att anpassa arbetssättet till IT-stödet eller anpassa IT-stödet till arbetssättet.

DEx Toolkit

Integration med IBM Rational DOORS och Microsoft Excel

DEx Toolkit är ett kraftfullt och kostnadseffektivt tillägg till DOORS och Microsoft Excel för att hantera kravhanteringsarbetet mellan olika intressenter och datamiljöer genom hela livscykeln (Requirements Life Cycle).

DEx Toolkit utökar funktionaliteten av DOORS och möjliggör en strukturerad hantering av kraven genom Excel. Fokus kan läggas på att utveckla produkten istället för att bli expert på ett kravhanteringsverktyg. Med integrationen till Microsoft Excel möjliggörs en enklare överföring av data till både kunder och leverantörer.

DEx Toolkit tillåter att flera användare arbetar genom en strukturerad import/exportfunktionalitet mellan DOORS och Excel, och är byggt från grunden för att stödja versionshantering och ändringskontroll för både individuella krav och större kravdelar.

Exporten från DOORS till Excel möjliggör bättre gransknings- och analysmöjligheter av data än vad som är möjlig i en standardmiljö av DOORS. DEx Toolkit ger också möjlighet att generera spårbara PDF-dokument direkt ifrån DOORS-databasen för dokumentation av formella baselines, kontraktsuppfyllnader och milstolpar.

Anpassning av IBM Rational DOORS

Syntell har samlat några av världens bästa experter inom scriptspråket DXL (DOORS eXtension Language). Med hjälp av dessa kan vi anpassa det kraftfulla kravhanteringsverktyget IBM Rational DOORS till att möta era specifika behov i verksamheten.

Syntells experter ser till att överbrygga glappet mellan DOORS och era verksamhetsbehov med hjälp av våra DXL-experter, vår gedigna erfarenhetsbank, och våra effektiva modeller för att analysera era behov och leverera en lösning.

Syntell har genom åren skapat lösningar på utmaningar som gäckat hela branschen i decennier, exempelvis:

  • Varianthantering / Produktlinjehantering
  • DOORS till Excel export / import (roundtrip)
  • DOORS till PDF exporter för hantering av både större och mindre mängder data
  • Generering av Spårbarhetsrapporter

DExEval

Stöd för anbuds- och konceptutvärdering.
DExEval är en evalueringsmodul som inkluderas i DEx Toolkit. DExEval underlättar arbetet vid kravhanteringen av stora och komplexa specifikationer, när anbud från flera leverantörer ska utvärderas. DExEval tydliggör och gör utvärderingsprocessen spårbar.

DExObs

Stöd för objektvis versionshantering med styrda statusövergångar.
DExObs är ett versionshanteringsverktyg som integreras i DEx Toolkit.

 

DEx2pdf

Har ni behov av att kunna generera kravspecifikationer och andra typer av dokument baserat på information i er kravdatabas Rational® DOORS®?

DEx2pdf erbjuder en snabb, flexibel och lättanvänd lösning som låter er skapa alla typer av dokument i PDF-format, från tidiga granskningsutgåvor till formella verksamhets- och affärsdokument.

Läs mer på vår produktsida för DEx2pdf här!

DEx2pdf

DEx Toolkit Support Package

DEx Toolkit supporttjänst inkluderar:

  • On-site support
  • On-line support via Helpdesk
  • Kontinuerliga uppdateringar till DEx Toolkit
  • Inbjudan till kostnadsfria events och demotillfällen
  • För support till DEx Toolkit, kontakta dex@syntell.se

Klicka här för att gå tillbaka till produkter.

Effektivisera er kravhantering

DEx Toolkit

Effektivisera er kravhantering

Underlätta varianthantering av dina produkter

DExVariants

Underlätta varianthantering av dina produkter

Möjliggör kloning av dina kravspecifikationer

DExClone

Möjliggör kloning av dina kravspecifikationer

Generera kravdokument

DEx2pdf

Har ni behov av att kunna generera kravspecifikationer och andra typer av dokument baserat på…

Koppla ihop krav och systemarkitektur

DEx SysML Bridge

Koppla ihop krav och systemarkitektur

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!