language

Tjänster för ditt projekt

Med hjälp av våra professionella konsulter kan vi erbjuda långsiktigt stöd i era mest kritiska projekt. Våra konsulter levererar tillsammans med projektgruppen de resultat som krävs för att ni skall lyckas.

Skapa en gemensam målbild

Kravhantering

Utan kontroll på kraven får du svårt att genomföra ditt projekt. En gemensam målbild är grunden i lyckade projekt och med effektiv kravhantering kan kravbilden identifieras, dialogiseras och accepteras innan systemet utvecklas. Inför leverans utgör kravbilden grunden för verifiering och validering av systemet. Våra kravhanterare stödjer projektledningen med att säkerställa status och kvalitet i kravmassan och spårbarheten mot överordnade krav.

Vad är Kravhantering?

Våra kravhanterare tar en aktiv roll i ert projektteam och stödjer projektledningen i att skapa en effektiv och integrerad kravhantering. Utifrån ert projekts specifika behov anpassas metodiken och informationsmodellen så att alla krav fångas upp, spårbarheten bibehålls och kravmassans integritet och kvalitet upprätthålls över tiden. Kravhanteraren stödjer normalt Systems Engineering Manager med att genomföra kravworkshops och kravgranskningar inför viktiga tekniska milstolplar i projektet. Arbetssättet dokumenteras lämpligen i en Systems Engineering Management Plan (SEMP) som utgör en del i er projektplan. Våra kravhanterare stöttar därefter den dagliga projektverksamheten med sin expertis.

Varför behövs Kravhantering?

  • För att säkerställa att projektet och mottagaren har en gemensam uppfattning av vad som skall levereras
  • För att kunna mäta och förstå var projektet befinner sig i relation till slutmålet
  • För att kunna identifiera och fördela krav på delsystem för vidare utveckling
  • För att kunna genomföra en relevant verifiering & validering av slutresultatet och få en acceptans från mottagaren

Våra kompetenser inom detta område:

Referenser inom Kravhantering

Identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation

Utmaning Trafikförvaltningens upphandlingsprojekt saknade metodstöd för identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation. Till följd av detta duplicerades värdefull information på flera ställen och den blev därför svår att hitta och otillförlitlig. Syntells lösning Syntell… Läs mer

Referenser inom Kravhantering

Processutveckling och Livscykelhantering i stort tillverkningsföretag

Utmaning Företaget behövde en process för att utveckla och hantera teknologiutveckling med tydlig kontroll på kostnad och risk. Denna behövde passa med deras befintliga styr- och utvecklingsproceser. Syntells lösning Syntell genomförde processkartläggning och utveckling av en… Läs mer

Referenser inom Kravhantering

Kravställning inför försvarsupphandling

Utmaning Vår kund ansvarar för kravställning och upphandling av försvarsmateriel. När kunden fick i uppdrag att genomföra en omfattande upphandling av stridsfordon tog de hjälp av Syntell för att hitta en mer pålitlig struktur i… Läs mer

Effektiv framtagning av kravspecifikationer

Requirements Development

Vi hjälper er med framtagning av kravspecifikationer

Vi hjälper er lyckas i era projekt

Projektledning

Vi hjälper er lyckas i era projekt! Vad är projektledning? De flesta uppdrag och verksamheter…

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

Få tillbaka ert projekt på rätt kurs

Projektrevision

En strukturerad och objektiv genomlysning av projektets leveransförmåga utifrån dess helhet och kontext

Säkerställ tillgänglighet över tid

ILS Management

Vi tar ansvar för att huvudsystemet och underhållssystemet utvecklas med hänsyn till efterfrågad tillgänglighet

Ledning & planering med teknikfokus

Systems Engineering Management

Vi hanterar projektets kravbild och säkerställer att det levererade systemet lever upp till förväntningarna

Skapa en gemensam målbild

Kravhantering

Vi stödjer projektledningen i att skapa en effektiv och integrerad kravhantering

Effektiv Configuration Management

Configuration Management

Vi hjälper er att skapa en effektiv konfigurations- och ändringshantering

Syntell ger stöd i din riskhantering

Risk Management

För att leverera i tid och enligt budget krävs en förmåga att balansera risker och…

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!