language

Öppna kurser

Vi utvecklar och genomför företagsanpassade utbildningsprogram, men erbjuder även öppna kurser. Vi har något för alla - från introduktionskurser till fördjupningskurser.

Maila oss för nästa kursdatum!

Grundkurs i Configuration Management

Nivå

Plats

F7 Möten & Konferens, Stockholm

Datum

Maila oss för nästa kursdatum!

Early bird

Sista anmälning

Pris

7 900 kr exkl. moms

OBS: Anmälan sker på extern sida. Klicka här!

Marknadens krav på tekniska produkters funktionalitet, prestanda och kundanpassning växer hela tiden. Processerna för att utveckla, producera och underhålla tekniska produkter blir därmed alltmer komplexa. Detta förutsätter full kontroll och spårbarhet för den växande mängden produktinformation.

Configuration Management (CM) är ett etablerat och välbeprövat sätt att säkerställa korrekt produktinformation, kontrollera ändringar, etablera spårbarhet för designpåverkande beslut samt få en samlad bild av ett systems konfiguration.

Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap i och förståelse för CM och varför det bör tillämpas i komplexa systemutvecklingsprojekt utifrån ett system- och livscykelperspektiv.

Under kursen lär du dig

Grundkursen ger dig en heltäckande bild av hur CM:s begrepp och principer kan tillämpas i ett livscykelperspektiv. Du får en beskrivning av hur CM relaterar till andra verksamhetsområden och vilka förutsättningar som krävs för effektiv CM. Vi presenterar också en CM-förmågemodell, som kan användas för att utvärdera och utveckla CM i en organisation eller ett projekt. Du får bland annat djupare kunskap om:

  • CMs roll i organisationen
  • CMs aktiviteter
  • Vad konfigurationsobjekt är och hur de identifieras
  • Vad baskonfigurationer/baselines är och hur de kan användas i verksamheten
  • Vilka förutsättningar som är viktiga för att kunna bedriva CM
  • Vad som är viktigt att tänka på när det gäller IT-stöd för CM
  • Hur man bygger en organisatorisk förmåga för CM

Kursens upplägg

Kursen består av dels en förberedande onlinekurs samt en praktisk kursdag i helklass.

Onlinekursen går igenom kursinnehållet ur ett teoretiskt perspektiv. Under den praktiskt inriktade kursdagen praktiserar vi teorin i ett antal övningar kopplat till ett verklighetstroget case.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har behov av att få en grundläggande förståelse för Configuration Management. Det kan exempelvis gälla chefsingenjörer, linjechefer, processledare, projektledare och systemingenjörer som arbetar med systemutveckling eller underhåll av system.

Kursens lärare

Tobias Ljungkvist är senior konsult på Syntell och har 12 års erfarenhet av Configuration Management på operativ och strategisk nivå. Tobias är moderator för nätverket CM Forum och har varit redaktör för flertalet publikationer som nätverket publicerat om CM.

Ulf Carlsson är senior konsult på Syntell och har 20 års erfarenhet av Configuration Management på operativ och strategisk nivå. Ulf Carlsson arbetar med Configuration Managemet, produktdatahantering och utveckling av standarder i stora försvarsprojekt över hela systemlivscykeln.

Läs mer om kursen och anmäl dig här!

Har du en fundering eller synpunkt? Kontakta oss på 08-660 02 80 eller training@syntell.se.

Syntell erbjuder såväl öppna som företagsanpassade kurser.

Se mer om...

November 2019

3-4/09, 5-6/09, 11-12/11, 13-14/11. Kurserna börjar 08:30.

CM2-kurser

Under hösten arrangerar Syntell, i samarbete med IpX Europe, flera utbildningar inom CM2!

Preparandkurs 2019

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!