language

Tjänster för ditt projekt

Med hjälp av våra professionella konsulter kan vi erbjuda långsiktigt stöd i era mest kritiska projekt. Våra konsulter levererar tillsammans med projektgruppen de resultat som krävs för att ni skall lyckas.

Ledning & planering med teknikfokus

Systems Engineering Management

Projektet skall leverera i tid, till rätt kostnad och med förväntad kvalitet. Den förväntade kvaliteten har sin grund i olika intressenters krav på systemet i fråga som i många fall kan vara motsägelsefulla. Våra Systems Engineering Managers tar ansvar för att hantera projektets kravbild och säkerställer att det levererade systemet lever upp till förväntningarna.

Delta på vår populära utbildningsvecka på Utö – Scandinavian Summer School Week! Anmäl dig här!

Vad är Systems Engineering Management?

Våra Systems Engineering Managers (SEM) tar en ledande roll i ert projektteam och en gör en plan för den tekniska ledningen av projektet. Genom en iterativ process knyts krav och design ihop med integration, verifiering och validering med syftet att göra rätt analyser, och ta rätt beslut, i tidiga faser. SEM planerar och genomför nödvändinga tekniska granskningar, projektinterna och externa, som en del i styrningen av projektet. Arbetssättet dokumenteras i en Systems Engineering Management Plan (SEMP) som utgör en del i er projektplan. Våra SEM leder därefter verksamheten som en del i den dagliga projektverksamheten.

Varför behövs Systems Engineering Management?

  • För att säkerställa att den kompletta kravbilden identifieras, balanseras och omvandlas till ett komplett system
  • För att skapa ett system utifrån helheten snarare än bara från de ingående delarna
  • För att kunna skapa en tidig förståelse för kostnads- och riskdrivande faktorer och hantera dess konsekvenser
  • För att minska antalet sena och kostsamma ändringar

 

Referenser inom Systems Engineering Management

Processutveckling och Livscykelhantering i stort tillverkningsföretag

Utmaning Företaget behövde en process för att utveckla och hantera teknologiutveckling med tydlig kontroll på kostnad och risk. Denna behövde passa med deras befintliga styr- och utvecklingsproceser. Syntells lösning Syntell genomförde processkartläggning och utveckling av en… Läs mer

Referenser inom Systems Engineering Management

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram för sina ingenjörer. De ansåg att en fördjupad SE-kompetens skulle stärka deras konkurrenskraft på den globala försvarsmarknaden ytterligare. De visste… Läs mer

Referenser inom Systems Engineering Management

Kravställning inför försvarsupphandling

Utmaning Vår kund ansvarar för kravställning och upphandling av försvarsmateriel. När kunden fick i uppdrag att genomföra en omfattande upphandling av stridsfordon tog de hjälp av Syntell för att hitta en mer pålitlig struktur i… Läs mer

Effektiv framtagning av kravspecifikationer

Requirements Development

Vi hjälper er med framtagning av kravspecifikationer

Vi hjälper er lyckas i era projekt

Projektledning

Vi hjälper er lyckas i era projekt! Vad är projektledning? De flesta uppdrag och verksamheter…

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

Få tillbaka ert projekt på rätt kurs

Projektrevision

En strukturerad och objektiv genomlysning av projektets leveransförmåga utifrån dess helhet och kontext

Säkerställ tillgänglighet över tid

ILS Management

Vi tar ansvar för att huvudsystemet och underhållssystemet utvecklas med hänsyn till efterfrågad tillgänglighet

Ledning & planering med teknikfokus

Systems Engineering Management

Vi hanterar projektets kravbild och säkerställer att det levererade systemet lever upp till förväntningarna

Syntell ger stöd i din riskhantering

Risk Management

För att leverera i tid och enligt budget krävs en förmåga att balansera risker och…

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!