language

Öppna kurser

Vi utvecklar och genomför företagsanpassade utbildningsprogram, men erbjuder även öppna kurser. Vi har något för alla - från introduktionskurser till fördjupningskurser.

19-24 augusti 2018

Summer School 2018 – Logistics Engineering and Management

Nivå

Fördjupning

Plats

Utö, Stockholms Skärgård

Datum

19-24 augusti 2018

Early bird

1 juni 2017 - 10% rabatt

Sista anmälning

2 juli 2018

Pris

31 995 SEK (plus kost och logi SEK 11 500)

Du får en påminnelse via SMS någon dag före kursen/seminariet. Därför behöver vi ha ditt mobilnummer där vi kan nå dig strax innan och under kursen/seminariet.

Om kursen

Kursen Logistics Engineering and Management ger inblick i livscykelhanteringen av system – från idé till avveckling. Kursen täcker in metoder och verktyg inom Logistics Engineering och om hur man hanterar, analyserar och mäter förmågan att underhålla systemet som del av Systems Engineering-processen. Management-metodiken täcker aspekter såsom underhåll, kontraktering, planering och metoder. Kursen fokuserar på integrerat logistiskt stöd (Integrated Logistic Support, ILS) och i synnerhet på det inflytande som systemdesignen har från ett underhållsperspektiv, samt vilka möjligheter som finns att optimera den.

Kursen inkluderar också förhållandet mellan Logistics Engineering och andra projektområden och ger insikt kring vilka faktorer som allt oftare påverkar dagens upphandlingar. Det kan exempelvis gälla användningen av COTS-teknologi, mjukvarustöd och utfasning av föråldrad teknologi. Internationella standarder och initiativ såsom UK Def Stan 00-60 och PLCS (Product Lifecycle Support) diskuteras och utvärderas. Förhållandet mellan upphandlare och leverantör är ett genomgående centralt tema i kursen. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska element och slutar med en simulerad ILS-konferens. Målet med kursen är att ge en grundläggande översikt över Logistics Engineering and Management i ett upphandlingssammanhang, med särskild tyngdpunkt på underhållsstöd under hela livscykeln.

Lärare
Stuart Allison MCIPS, Syntell AB
Mike Cost, Syntell AB
Dr. David Moore, Fellow of Cranfield University UK

Vem vänder sig kursen till?

Kursen är lämplig för alla som arbetar i projekt eller andra verksamheter som syftar till att utveckla eller upphandla industriella tekniska system och behöver förbättra sin kompetens avseende frågeställningar kopplande till livscykelhantering av tekniska system.

Förkunskaper

Inga förkunskaper i Logistics Engineering behövs för att kunna tillgodogöra sig kursen. Däremot bör du ha några års praktisk erfarenhet av tekniskt projektarbete och en grundläggande förståelse för vikten av systemarbete.

Mål med kursen

Beroende på dina tidigare kunskaper och erfarenheter, kommer du under veckan att öka din medvetenhet och förståelse för området Logistics Engineering. Du kommer att bygga upp en bra kunskapsbas inom området och i viss mån även förbättra dina praktiska färdigheter.

Om Scandinavian Summer School Week

Välkommen till en inspirerande och utmanande kursvecka som leds av internationella lärare i världsklass! Det beprövade receptet innehåller en genomtänkt kombination av lektioner, grupparbeten och sociala aktiviteter i en inspirerande omgivning. Förutom ett rejält kliv i din kompetensutveckling ges du möjligheten att etablera ett värdefullt nätverk med andra deltagare på plats.

I filmen nedan kan du se ett exempel från ett tidigare år på Scandinavian Summer School Week för att få en uppfattning om vad veckan erbjuder.


Hur du anmäler dig

Du kan anmäla dig högre upp på denna sida genom att klicka på ”ANMÄL DIG HÄR”, eller skicka ett mail till training@syntell.se. Är ni ett större antal personer som vill anmäla er (4 eller fler) kan vi ge er ett erbjudande. Kontakta oss.

Ledarskapsrabatt

Syntell Ledarskapsrabatt – Vi ger dig som chef en fantastisk möjlighet att bygga på dina relationer och utveckla din verksamhet! Anmäl fyra medarbetare till Syntell Summer School Week och du får som chef delta utan att betala kursavgiften på 31 995 SEK! Läs mer om Ledarskapsrabatten i broschyren ovan! Förutom att du deltar i någon av kurserna så är du med i ett specialprogram som fokuserar på hur du som chef bör göra för att bygga en uthållig förmåga inom Systems Engineering och ILS.

Har du en fundering eller synpunkt? Kontakta oss på 08-660 02 80 eller training@syntell.se.

Syntell erbjuder såväl öppna som företagsanpassade kurser. Syntell är certifierade av SAUF – The Swedish Association of Certified Training and Educational Companies.

Anmäl dig till kursen genom att maila till training@syntell.se – eller klicka på ”Anmäl dig här” högre upp på sidan.

Referenser inom Förändringsledning

Processutveckling och Livscykelhantering i stort tillverkningsföretag

Utmaning Företaget behövde en process för att utveckla och hantera teknologiutveckling med tydlig kontroll på kostnad och risk. Denna behövde passa med deras befintliga styr- och utvecklingsproceser. Syntells lösning Syntell genomförde processkartläggning och utveckling av en… Läs mer

Referenser inom Företagsanpassade kurser

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram för sina ingenjörer. De ansåg att en fördjupad SE-kompetens skulle stärka deras konkurrenskraft på den globala försvarsmarknaden ytterligare. De visste… Läs mer

Referenser inom Integrated Logistics Support

Plan för Integrated Logistics Support (ILS)

Utmaning Vår kund levererar bland annat helhetslösningar för militära hjulfordon. De hade fått en omfattande beställning av en annan nation att leverera ett stort antal militära lastbilar. Vår kund ville utveckla sina arbetsprocesser för att… Läs mer

Scandinavian Summer School Week 2018
Oktober 2018

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet: