language
Rail

Effektiv verksamhets- och organisationsutveckling sedan 1994

Syntell är en oberoende konsult- och utbildningspartner med beprövade metoder för utveckling och effektivisering av verksamhet, organisation, processer och styrning.

För organisationen

Vi hjälper er med managementtjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling

För projektet

Vi har erfarna konsulter för långsiktigt stöd i viktiga projekt

För produkten

Vi erbjuder tjänster för att optimera er produkt utifrån ett marknads- och livscykelperspektiv

plane

Systems Lifecycle Management levererar den operativa förmågan

Syntell är en oberoende konsult- och utbildningspartner med beprövade metoder för utveckling och effektivisering av verksamhet, organisation, processer och styrning.

För organisationen

Vi hjälper er med managementtjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling

För projektet

Vi har erfarna konsulter för långsiktigt stöd i viktiga projekt

För produkten

Vi erbjuder tjänster för att optimera er produkt utifrån ett marknads- och livscykelperspektiv

crane-freeimage

Lönsam produkt- och tjänsteutveckling i en förändrad affärsmodell

Syntell är en oberoende konsult- och utbildningspartner med beprövade metoder för utveckling och effektivisering av verksamhet, organisation, processer och styrning.

För organisationen

Vi hjälper er med managementtjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling

För projektet

Vi har erfarna konsulter för långsiktigt stöd i viktiga projekt

För produkten

Vi erbjuder tjänster för att optimera er produkt utifrån ett marknads- och livscykelperspektiv

23 år

av stöd till myndigheter och industri

(1994 - 2017)

#SyntellAB

Andel av omsättning till offentlig förvaltning

50%

Soliditets kreditvärdering

AAA

Antal ramavtal

15

90 MSEK

Omsättning Syntell Group

>1500

Antal konsulter i nätverket

20%

Andel disputerade experter

#Syntelltraining

Våra referenser

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram för sina ingenjörer. De ansåg att en… Läs mer

Kursutvärderingen gav ett snitt på 4.8 av en 5-gradig skala.

Våra referenser

Införande av Product Lifecycle Management i organisation

Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. De beslutade att byta ut sina gamla produktdatasystem för att skapa en enhetlig… Läs mer

Den största vinsten för vår kund är de förbättrade integrationerna…

Våra referenser

Kravställning inför försvarsupphandling

Utmaning Vår kund ansvarar för kravställning och upphandling av försvarsmateriel. När kunden fick i uppdrag att genomföra en omfattande upphandling av stridsfordon… Läs mer

Vi har förbättrat den gemensamma processen mellan kund och leverantör.

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet: