language

Verksamhetsmodellering och systemmodellering

Behöver du bättre insikt i hur din verksamhet skall organiseras och utvecklas eller hur ditt tekniska system ska konstrueras? Då kan verksamhetsmodellering, systemmodellering och informationsmodellering vara effektiva metoder som kan lägga grunden för att ta rätt designbeslut och utveckla din affär.

Dagens affärsrelationer och tekniska system blir alltmer komplexa och uppkopplade så behovet av att bemästra komplexitet har aldrig varit större. Modellering hjälper dig att förstå och skapa ordning genom att tillhandahålla olika perspektiv och vyer. Med vår metodik och vårt verktygskunnande för verksamhets- och systemmodellering får du hjälp genom hela modelleringsprocessen. Vi baserar vårt arbetssätt på internationella standarder och ramverk samt vår långa erfarenhet från utveckling av komplexa system. Genom vårt medlemskap och aktiva deltagande i Object Management Group (OMG) är vi med och påverkar framtagningen av de standarder som utvecklas inom området.

Verksamhetsmodellering och systemmodellering
Syntell erbjuder tjänster inom verksamhetsmodellering och systemmodellering för:

  • Verksamhets- och förmågeutveckling
  • Systemutveckling
  • Affärsutveckling
  • Vid framtagning av användningsfall
  • Vid optimering och simulering av system

Syntell erbjuder tjänster inom informationsmodellering för:

  • Begreppsmodellering
  • Information och datahantering
  • Underhållsdata

Har du frågor eller önskar du mer information, kontakta:


Heike Schneider
Affärsområdeschef
Heike.schneider@syntell.se

Läs mer om våra övriga tjänster här!

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!