language

Systems Engineering & Kravhantering

Den snabba tekniska utvecklingen och övergripande förändringar i vår värld skapar oändliga möjligheter, men också utmaningar. Utan ett strukturerat och definierat arbetssätt riskerar vi förseningar och fördyringar av våra utvecklingsprojekt. Syntell kan stötta dig med tjänster inom Systems Engineering & Kravhantering.

Systems Engineering (SE) är en väletablerad metodik som hjälper dig att utveckla och livscykelhantera lösningar (produkter och tjänster), som är baserade på de faktiska behoven. Ett välorganiserat systemarbete möjliggör effektivare styrning, tydligare kommunikation, bättre dokumentation, högre kvalitet och bättre resultat. Det skapar förutsättningar för snabba, men kontrollerade, förändringar för att möta en föränderlig omvärld.

Vi hjälper er att hantera komplexa frågeställningar och system och säkerställer att du levererar rätt lösning till de faktiska behoven.

Systems Engineering & Kravhantering
Exempel på tjänster som Syntell erbjuder:

 • Systems Engineering Management
 • Process- och metodik
 • Intressentkrav- och systemanalyser
 • Systemmodellering och arkitektur
 • Livscykelmodeller
 • Systemutvecklingsplaner och verksamhetsåtagande
 • Utbildning och mentoring

Kravhantering

Arbetet med att utveckla, hantera och kommunicera krav genomsyrar många verksamheter och kan ibland vara avgörande för om ett projekt blir lyckat eller ej. Detta utgör också grunden för ett framgångsrikt systemarbete.

Syntell har utvecklat konceptet RQplus, som är ett tjänsteerbjudande som innefattar kravhantering, kravutveckling och kravkvalitet. Syntells koncept bygger på gedigen kunskap och erfarenhet som har utvecklats under lång tid.

RQplus omfattar hela tjänsteutbudet inom krav, från Support och Utbildning till Verktyg & IT, Information, Metoder och Processer. RQplus erbjuder även flera olika verktygslösningar som antingen kan integreras med dina befintliga verktyg, eller användas fristående och kan helt och fullt anpassas efter era behov och befintliga kravförmåga. Läs mer här om våra verktyg.

Vi hjälper er att bygga upp en kravhanteringsförmåga och att kvalitetssäkra era krav.

Exempel på tjänster som Syntell erbjuder:

 • Requirement Management
 • Process- och metodik
 • Kravanalyser och kvalitetssäkring av krav
 • Kravhanteringsplaner och verksamhetsåtagande
 • Utbildning och mentoring
 • Kravhanteringslösningar, DExToolkit

Har du frågor eller önskar du mer information, kontakta:

Harald Björshammar
Harald Björshammar
Affärsområdeschef
harald.bjorshammar@syntell.se

Läs mer om våra övriga tjänster här!

Se mer om...

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!