language

Tjänster för ditt projekt

Med hjälp av våra professionella konsulter kan vi erbjuda långsiktigt stöd i era mest kritiska projekt. Våra konsulter levererar tillsammans med projektgruppen de resultat som krävs för att ni skall lyckas.

Syntell ger stöd i din riskhantering

Risk Management

Risk Management – För att leverera i tid och enligt budget krävs en förmåga att balansera risker och möjligheter. Detta gäller både för projekt och för organisationer. För att detta skall kunna ske behövs en metod där man både vid startskedet och i hela verksamhetens livscykel kan hantera nya situationer. Syntell har många års erfarenhet av att stödja och genomföra riskanalyser i olika verksamheter och ser det som en naturlig del för att uppnå ett lyckat resultat.

Syntell ger stöd inom Risk Management

Med en fungerande och effektiv riskhantering kan man i ett tidigt skede förebygga att hamna i en icke lönsam situation. Man minskar risken för att få ökade kostnader och för att misstag eller olyckor inträffar.
Syntell hjälper din verksamhet att ta fram lämpliga metoder för att hantera risker. Det kan handla om att i ett tidigt skede identifiera, värdera och hantera risker. Men även att över tid ha ett ”risktänk”, där riskhantering är en naturlig del av verksamheten för att nå lönsamhet.

Syntell kan ta rollen som riskmanager i en organisation eller i ett projekt. Vi kan också vara ett stöd i ert arbete att ta fram lämpliga processer och metoder som passar just ert företag och den rådande situationen.

Referenser inom Risk Management

Identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation

Utmaning Trafikförvaltningens upphandlingsprojekt saknade metodstöd för identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation. Till följd av detta duplicerades värdefull information på flera ställen och den blev därför svår att hitta och otillförlitlig. Syntells lösning Syntell… Läs mer

Referenser inom Risk Management

Processutveckling och Livscykelhantering i stort tillverkningsföretag

Utmaning Företaget behövde en process för att utveckla och hantera teknologiutveckling med tydlig kontroll på kostnad och risk. Denna behövde passa med deras befintliga styr- och utvecklingsproceser. Syntells lösning Syntell genomförde processkartläggning och utveckling av en… Läs mer

Referenser inom Risk Management

Kravställning inför försvarsupphandling

Utmaning Vår kund ansvarar för kravställning och upphandling av försvarsmateriel. När kunden fick i uppdrag att genomföra en omfattande upphandling av stridsfordon tog de hjälp av Syntell för att hitta en mer pålitlig struktur i… Läs mer

Effektiv framtagning av kravspecifikationer

Requirements Development

Vi hjälper er med framtagning av kravspecifikationer

Vi hjälper er lyckas i era projekt

Projektledning

Vi hjälper er lyckas i era projekt! Vad är projektledning? De flesta uppdrag och verksamheter…

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

Få tillbaka ert projekt på rätt kurs

Projektrevision

En strukturerad och objektiv genomlysning av projektets leveransförmåga utifrån dess helhet och kontext

Säkerställ tillgänglighet över tid

ILS Management

Vi tar ansvar för att huvudsystemet och underhållssystemet utvecklas med hänsyn till efterfrågad tillgänglighet

Ledning & planering med teknikfokus

Systems Engineering Management

Vi hanterar projektets kravbild och säkerställer att det levererade systemet lever upp till förväntningarna

Syntell ger stöd i din riskhantering

Risk Management

För att leverera i tid och enligt budget krävs en förmåga att balansera risker och…

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!