language

Tjänster för ditt projekt

Med hjälp av våra professionella konsulter kan vi erbjuda långsiktigt stöd i era mest kritiska projekt. Våra konsulter levererar tillsammans med projektgruppen de resultat som krävs för att ni skall lyckas.

Få tillbaka ert projekt på rätt kurs

Projektrevision

Ett projekts förutsättningar att leverera med rätt kvalitet, inom budget och i rätt tid beror på hur projektet leds och styrs men är i lika stor mån beroende på hur organisationen inriktar och stödjer. Projektrevisionen omhändertar båda dessa aspekter för att skapa en komplett bild av situationen.

Vad är Projektrevision?

Projektrevision är en strukturerad och objektiv genomlysning av projektets leveransförmåga utifrån dess helhet och kontext. Syftet med analysen är att kunna identifiera områden som innebär förhöjd risk eller där det finns inbyggd potential till effektiviseringar. Analysen resulterar i ett antal rekommendationer och ett förslag till åtgärdsplan.
I denna typ av uppdrag kombinerar vi Syntells kompetens inom det specifika området med hjälp av Syntells förmågemodell. På så sätt säkerställs att alla aspekter som krävs för att projektet skall kunna leverera omhändertas.

Varför behövs Projektrevision?

  • För att få ökad förståelse för projektets förutsättningar att lyckas
  • För att få bättre kontroll över projektets risker och kostnader
  • För att tidigt identifiera åtgärder som måste vidtas för att projektet ska leverera med rätt kvalitet, inom budget och i tid
Läs mer i produktbladet
Syntell kan hjälpa dig i ditt arbete med Systemsäkerhet.

Se mer om...

Referenser inom Projektrevision

Projektrevision

Utmaning Vår kund är ett nordiskt läkemedelsföretag som även arbetar inom medicinteknik. De har producerat sitt läkemedel i 90 år och tar även fram injektionshjälpmedel. Från att ha varit marknadsledande internationellt började de se sina… Läs mer

Effektiv framtagning av kravspecifikationer

Requirements Development

Vi hjälper er med framtagning av kravspecifikationer

Vi hjälper er lyckas i era projekt

Projektledning

Vi hjälper er lyckas i era projekt! Vad är projektledning? De flesta uppdrag och verksamheter…

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

Få tillbaka ert projekt på rätt kurs

Projektrevision

En strukturerad och objektiv genomlysning av projektets leveransförmåga utifrån dess helhet och kontext

Säkerställ tillgänglighet över tid

ILS Management

Vi tar ansvar för att huvudsystemet och underhållssystemet utvecklas med hänsyn till efterfrågad tillgänglighet

Ledning & planering med teknikfokus

Systems Engineering Management

Vi hanterar projektets kravbild och säkerställer att det levererade systemet lever upp till förväntningarna

Syntell ger stöd i din riskhantering

Risk Management

För att leverera i tid och enligt budget krävs en förmåga att balansera risker och…

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!