language

Tjänster för ditt projekt

Med hjälp av våra professionella konsulter kan vi erbjuda långsiktigt stöd i era mest kritiska projekt. Våra konsulter levererar tillsammans med projektgruppen de resultat som krävs för att ni skall lyckas.

Vi hjälper er lyckas i era projekt

Projektledning

Vi hjälper er lyckas i era projekt!

Vad är projektledning?

De flesta uppdrag och verksamheter drivs idag i projektform. Projektledning är att ta sin verksamhet till ett bestämt mål inom bestämda ramar. Men att lyckas nå målet i sitt projekt och få de effekter som projektet syftar till kan vara en utmaning. Att lyckas leverera i tid och enligt budget kräver en förmåga att balansera risker och möjligheter som uppstår. Syntell har många års erfarenhet av att stödja och genomföra projekt i olika verksamheter.

Syntell ger stöd i hela projektets livscykel.

Syntell skapar strukturer och form för projektet innan start, genomför förstudier samt utvecklar och inför projektmodeller.

Syntell kan ta rollen som projektledare och leda komplexa projekt eller stödja projektledare och projektorganisationen genom att coacha eller utveckla projektledningen och dess processer. Syntells konsulter har gedigen utbildning och erfarenhet av projektledningsmetoder för att passa din organisation som PMI, IPMA, PROPS, PPS och SCRUM.

Vi inspireras och arbetar med Lean metodik i våra projekt för att ständigt förbättra oss själva och våra kunder. För att säkerställa projektens kvalitet är projektrevision en naturlig del av vår projektledning. Syntell genomför även oberoende projektrevisioner för att kontrollera att projekt är på rätt spår och ger förslag på konkreta åtgärder och förbättringar vid behov.

 

Referenser inom Projektledning

Processutveckling och Livscykelhantering i stort tillverkningsföretag

Utmaning Företaget behövde en process för att utveckla och hantera teknologiutveckling med tydlig kontroll på kostnad och risk. Denna behövde passa med deras befintliga styr- och utvecklingsproceser. Syntells lösning Syntell genomförde processkartläggning och utveckling av en… Läs mer

Effektiv framtagning av kravspecifikationer

Requirements Development

Vi hjälper er med framtagning av kravspecifikationer

Vi hjälper er lyckas i era projekt

Projektledning

Vi hjälper er lyckas i era projekt! Vad är projektledning? De flesta uppdrag och verksamheter…

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

Få tillbaka ert projekt på rätt kurs

Projektrevision

En strukturerad och objektiv genomlysning av projektets leveransförmåga utifrån dess helhet och kontext

Säkerställ tillgänglighet över tid

ILS Management

Vi tar ansvar för att huvudsystemet och underhållssystemet utvecklas med hänsyn till efterfrågad tillgänglighet

Ledning & planering med teknikfokus

Systems Engineering Management

Vi hanterar projektets kravbild och säkerställer att det levererade systemet lever upp till förväntningarna

Syntell ger stöd i din riskhantering

Risk Management

För att leverera i tid och enligt budget krävs en förmåga att balansera risker och…

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!