language

Tjänster för ditt projekt

Med hjälp av våra professionella konsulter kan vi erbjuda långsiktigt stöd i era mest kritiska projekt. Våra konsulter levererar tillsammans med projektgruppen de resultat som krävs för att ni skall lyckas.

Säkerställ tillgänglighet över tid

ILS Management

Ett tekniskt system utan ett tillhörande underhållssystem kan inte leverera den efterfrågade tillgängligheten över tiden. Genom att optimera huvudsystemet och tillhörande underhållssystem utifrån de tänkta användnings- och underhållsscenariona kan optimal effekt uppnås över tiden. Våra ILS-managers tar ansvar för att huvudsystemet och underhållssystemet utvecklas med hänsyn till efterfrågad tillgänglighet.

Vad är Integrated Logistics Support?

Våra ILS-managers (ILSM) tar en ledande roll i ert projektteam och gör en plan för utvecklingen av underhållssystemet inom projektet. Genom att ta utgångspunkt i de tänkta användnings- och underhållsscenarion för huvudsystemet kan man genom noggranna analyser optimera designen utifrån gällande tillgänglighetskrav. ILSM planerar och leder genomförandet av ILS-verksamheten inom projektet som ofta omfattar områden såsom Tillförlitlighet, Tillgänglighet, Underhållbarhet, Systemsäkerhet samt Tekniska publikationer. Arbetssättet dokumenteras i en ILS-plan som utgör en del i er projektplan. Våra ILSM leder därefter verksamheten som en del i den dagliga projektverksamheten.

Varför behövs Integrated Logistics Support?

  • För att säkerställa tillgängligheten av ert system över tiden
  • För att tidigt identifiera nödvändiga krav på underhållsystemet
  • För att säkra alla resurser som krävs för en relevant hantering under livscykeln
  • För att skapa en verksamhet som kan hantera uppföljning och rapportering av driftsdata

Referenser inom ILS Management

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram för sina ingenjörer. De ansåg att en fördjupad SE-kompetens skulle stärka deras konkurrenskraft på den globala försvarsmarknaden ytterligare. De visste… Läs mer

Referenser inom ILS Management

Plan för Integrated Logistics Support (ILS)

Utmaning Vår kund levererar bland annat helhetslösningar för militära hjulfordon. De hade fått en omfattande beställning av en annan nation att leverera ett stort antal militära lastbilar. Vår kund ville utveckla sina arbetsprocesser för att… Läs mer

Referenser inom ILS Management

Underhållsanalyser inom försvaret

Utmaning Vår kund utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. De hade anskaffat ett avancerat radarsystem för att möta uppkomna behov vid internationella insatser. Syntell kontaktades för sin expertkunskap inom Integrated Logistics Support (ILS).… Läs mer

Effektiv framtagning av kravspecifikationer

Requirements Development

Vi hjälper er med framtagning av kravspecifikationer

Vi hjälper er lyckas i era projekt

Projektledning

Vi hjälper er lyckas i era projekt! Vad är projektledning? De flesta uppdrag och verksamheter…

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

Få tillbaka ert projekt på rätt kurs

Projektrevision

En strukturerad och objektiv genomlysning av projektets leveransförmåga utifrån dess helhet och kontext

Säkerställ tillgänglighet över tid

ILS Management

Vi tar ansvar för att huvudsystemet och underhållssystemet utvecklas med hänsyn till efterfrågad tillgänglighet

Ledning & planering med teknikfokus

Systems Engineering Management

Vi hanterar projektets kravbild och säkerställer att det levererade systemet lever upp till förväntningarna

Syntell ger stöd i din riskhantering

Risk Management

För att leverera i tid och enligt budget krävs en förmåga att balansera risker och…

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!