language

Tjänster för ditt projekt

Med hjälp av våra professionella konsulter kan vi erbjuda långsiktigt stöd i era mest kritiska projekt. Våra konsulter levererar tillsammans med projektgruppen de resultat som krävs för att ni skall lyckas.

Effektiv Configuration Management

Configuration Management

Vi har flera tjänster inom Configuration Management:

Kartläggning, utvärdering och utveckling av er CM-förmåga

 • Vi undersöker er nuvarande förmåga för CM med stöd av vårt analysverktyg CMplus (se https://www.cmplus.se/)
 • Vi ger er en heltäckande bild över vilka områden som kan förbättras
 • Vi förser er med en roadmap för systematisk förmågetillväxt i det korta och långa perspektivet
 • Vi leder och/eller bidrar till utvecklingsarbetet

Coachning

 • Vi hjälper er att reda ut prioriteringar och tillvägagångssätt för er CM
 • Vi är bollplank och stödjer med metodik och best practice
 • Vi hjälper er att genomföra workshops och verksamhetsutvecklande aktiviteter

Operativ CM

 • Vi tar fram en CM-plan anpassad till er verksamhet och som ger stöd till era medarbetare.
 • Vi leder CCB och säkerställer att nödvändiga processer för samråd och beslutsordning efterlevs samt att dokumentering av beslut sker enligt god praxis.
 • Vi säkerställer att baselines planeras och etableras i enlighet med er livscykel, utvecklingsmodell och utifrån de förutsättningar som ges av er IT-miljö
 • Vi bevakar att administrativa rutiner för CM efterlevs och vid behov föreslår åtgärder och utvecklingsbehov
 • Vi planerar och leder PCA/FCA eller revision av er leverantörs CM-verksamhet

Vårt analysverktyg – CMplus

 • Vår modell av en organisations förmåga att bedriva CM innehåller totalt 26 förmågekomponenter för CM inom områdena Styrning, organisation & kompetens, process & metod, information samt IT-stöd.
 • Utifrån modellen analyserar vi era styrkor och svagheter och identifierar lämpliga utvecklingssteg för att uppnå en heltäckande organisatorisk förmåga att bedriva CM.

CMplus

 • Modellen är tillgänglig för er för att på egen hand genomföra en första utvärdering av er nuvarande förmåga. Er initiala utvärdering och era behov kan sedan tjäna som utgångspunkt för en fördjupad kartläggning och utvärdering som vi kan bistå er med.

Våra utbildningar inom Configuration Management

Vill du att vi utbildar er organisation inom Configuration Management, kontakta training@syntell.se. Vi har även flera tillfällen varje år då vi håller öppna kurser inom Configuration Management. Se vårt kursutbud här för att se när nästa tillfälle är!

Våra kompetenser inom detta område:

Syntell kan hjälpa dig med Configuration Management.

Se mer om...

Effektiv framtagning av kravspecifikationer

Requirements Development

Vi hjälper er med framtagning av kravspecifikationer

Vi hjälper er lyckas i era projekt

Projektledning

Vi hjälper er lyckas i era projekt! Vad är projektledning? De flesta uppdrag och verksamheter…

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

Få tillbaka ert projekt på rätt kurs

Projektrevision

En strukturerad och objektiv genomlysning av projektets leveransförmåga utifrån dess helhet och kontext

Säkerställ tillgänglighet över tid

ILS Management

Vi tar ansvar för att huvudsystemet och underhållssystemet utvecklas med hänsyn till efterfrågad tillgänglighet

Ledning & planering med teknikfokus

Systems Engineering Management

Vi hanterar projektets kravbild och säkerställer att det levererade systemet lever upp till förväntningarna

Skapa en gemensam målbild

Kravhantering

Vi stödjer projektledningen i att skapa en effektiv och integrerad kravhantering

Effektiv Configuration Management

Configuration Management

Vi hjälper er att skapa en effektiv konfigurations- och ändringshantering

Syntell ger stöd i din riskhantering

Risk Management

För att leverera i tid och enligt budget krävs en förmåga att balansera risker och…

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!