language

Tjänster för din produkt

Med vår gedigna kunskap inom Systems Lifecycle Management kan vi erbjuda specifika tjänster för att optimera er produkt utifrån ett marknads- och livscykelperspektiv.

Skapa korrekt beslutsunderlag

Underhållsanalys

Underhållsanalys är en metod som levererar ett beslutsunderlag. Detta avser reducering av underhållsrelaterade kostnader, samt ökande av ett systems tillgänglighet genom optimering av underhållssystemet.

Analysen har du nytta av i samband med utveckling av ett tekniskt system i syfte att tydliggöra tillgänglighet och reducera kostnadsdrivande faktorer. Detta genom att återkoppla designmässiga förändringar och definiera krav på underhållssystemet. Även om analysen ofta nyttjas i tidiga utvecklingsfaser kan den med fördel nyttjas för system som redan är drifttagna, där exempelvis underhållet upplevs som tidskrävande, kostsamt eller där tillgängligheten inte längre uppfylls.

Vad är Underhållsanalys?

När vi genomför en underhållsanalys av ert system är design, den planerade livscykeln, nyttjandeprofil och underhållskoncept nyckelfaktorer vid definiering av kraven på underhållssystemet. Underhållsanalysen kartlägger underhållet för systemet och ger ett tydligt beslutsunderlag där kostnadsdrivande- och tillgänglighetspåverkande faktorer åskådliggörs över systemets livscykel. Vi levererar vår underhållsanalys till er, som genomförs enligt vedertagna standarder genom egen best practise. Oavsett om ni är i ett tidigt utvecklingsskede, systemet redan är i drift eller ni helt enkelt vill jämföra olika lösningar inför en anskaffning, är underhållsanalysen ett kraftfullt verktyg för att säkerställa ett systems tillgänglighet, reducera underhållsrelaterade kostnader och är i slutändan en viktig konkurrenskraft.

Varför behövs underhållsanalys?

  • Optimera underhållet för systemet
  • Identifiera och reducera kostnadsdrivande element
  • Identifiera och reducera tillgänglighetssänkandeparametrar
  • Ökad förståelse för underhållskostnaderna
  • Ökad konkurrenskraft
  • Ökad tillgänglighet

Referenser inom Underhållsanalys

Plan för Integrated Logistics Support (ILS)

Utmaning Vår kund levererar bland annat helhetslösningar för militära hjulfordon. De hade fått en omfattande beställning av en annan nation att leverera ett stort antal militära lastbilar. Vår kund ville utveckla sina arbetsprocesser för att… Läs mer

Referenser inom Underhållsanalys

Underhållsanalyser inom försvaret

Utmaning Vår kund utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. De hade anskaffat ett avancerat radarsystem för att möta uppkomna behov vid internationella insatser. Syntell kontaktades för sin expertkunskap inom Integrated Logistics Support (ILS).… Läs mer

BESKRIV & ANALYSERA SYSTEM I MODELLER

Arkitekturanalys

Med Arkitekturanalys kan vi hjälpa dig med att beskrivna din produkt, skapa spårbarhet mellan krav…

Skapa korrekt beslutsunderlag

Underhållsanalys

Reducera underhållsrelaterade kostnader och öka systemets tilgänglighet

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!