language

Tjänster för din produkt

Med vår gedigna kunskap inom Systems Lifecycle Management kan vi erbjuda specifika tjänster för att optimera er produkt utifrån ett marknads- och livscykelperspektiv.

Beräkna totalkostnaderna

Livscykelkostnadsanalys (LCC)

I både upphandlande och utvecklande organisationer är förståelsen för kostnaderna systemet kommer generera över sin livstid central. Med vår gedigna kunskap om livscykelhantering av system kan vi identifiera och kvantifiera de totala kostnaderna samt bidra med underlag för en optimering av er lösning.

Vad är Livscykelkostnadsanalys?

När vi genomför en livscykelkostnadsanalys av ert system tar vi utgångspunkt i den planerade livscykeln och de operativa koncept ni ser framför er kring användning och underhåll av systemet. Genom en sådan analys kan vi identifiera och kvantifiera rätt kostnader över tiden. Vi levererar till er vår analys och en kostnadsmodell som är ett kraftfullt verktyg att nyttja vid exempelvis anbudsarbete, modifieringar/uppgraderingar samt jämförelser med andra lösningar.

Varför behövs en Livscykelkostnadsanalys?

  • För att kunna optimera designen av ett nytt system genom ökad förståelse för kostnadsdrivande faktorer
  • För att förstå behovet av samt fokusera åtgärderna vid modifiering/uppgradering av ett befintligt system
  • För att kunna planera och budgetera för systemet över dess livslängd
  • För att kunna jämföra olika alternativ vid anskaffning/upphandling av ett system eller tjänst

Referenser inom Livscykelkostnadsanalys (LCC)

Underhållsanalyser inom försvaret

Utmaning Vår kund utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. De hade anskaffat ett avancerat radarsystem för att möta uppkomna behov vid internationella insatser. Syntell kontaktades för sin expertkunskap inom Integrated Logistics Support (ILS).… Läs mer

Referenser inom Livscykelkostnadsanalys (LCC)

Kostnadsmodeller för trafikproduktion

Utmaning Trafikförvaltningen (TF) ansvarar för förstudier, upphandling och operationell uppföljning av alla kollektivtrafikslag inom Stockholms län. I enlighet med politiska beslut från tidigt 1990-tal lades driftansvaret för trafiksystemen över på privata aktörer, vilket innebar en… Läs mer

BESKRIV & ANALYSERA SYSTEM I MODELLER

Arkitekturanalys

Med Arkitekturanalys kan vi hjälpa dig med att beskrivna din produkt, skapa spårbarhet mellan krav…

Beräkna totalkostnaderna

Livscykelkostnadsanalys (LCC)

Vi identifierar de totala kostnaderna och skapar underlag för optimering

Skapa korrekt beslutsunderlag

Underhållsanalys

Reducera underhållsrelaterade kostnader och öka systemets tilgänglighet

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!