language

Tjänster för din produkt

Med vår gedigna kunskap inom Systems Lifecycle Management kan vi erbjuda specifika tjänster för att optimera er produkt utifrån ett marknads- och livscykelperspektiv.

BESKRIV & ANALYSERA SYSTEM I MODELLER

Arkitekturanalys

Vad är Arkitekturanalys?

Vår arkitekturanalys bygger på dokumentation av systemet i modeller (Model-based Systems Engineering, MBSE). Ur dessa modeller skapas allehanda typer av dokument – dokumentationen är modellcentrisk och inte dokumentcentrisk.

När vi dokumenterar era system i modellbaserad form får ni en beskrivning av systemen som tydliggör hur ingående system och komponenter, strukturellt och beteendemässigt, förhåller sig till varandra och dess operativa omgivning. Ni får en tydlig visuell spårbarhet mellan intressenters krav, systemfunktionalitet, systemtest och realisering. Vi kan därtill utföra simuleringar på beskrivna system som ytterligare kvalitetssäkrar er realisering. Vi gör analyser på krav och funktionalitet baserat på beskrivningen av systemen i modeller, där analyser visar på gap och konflikter mellan krav, funktionalitet, test och realisering.

Varför behövs Arkitekturanalys?

Det är svårt att uppskatta fullständighet, konsistens och relationer mellan krav, design, analys och test då informationen ofta är sprid över många olika typer av dokument. Det är svårt att spåra vad en förändring i kravmassan har för konsekvens på, exempelvis design. Som en följd blir det svårt att återanvända informationen. Dessa begränsningar, och fler därtill, kan orsaka brister i kvalitet som ofta blir synliga i integrations- och testfasen eller när systemet är levererat till kund.

Vår Arkitekturanalys förbättrar:

  • Dokumentation av specifikationer
  • Designkvalitet
  • Konsistens
  • Medger återanvändning samt kommunikation i utvecklingsteamet,

Detta medför förbättringar i produktivitet och reducerar risker i systemutvecklingen.

Arkitekturanalys

Se mer om...

BESKRIV & ANALYSERA SYSTEM I MODELLER

Arkitekturanalys

Med Arkitekturanalys kan vi hjälpa dig med att beskrivna din produkt, skapa spårbarhet mellan krav…

Skapa korrekt beslutsunderlag

Underhållsanalys

Reducera underhållsrelaterade kostnader och öka systemets tilgänglighet

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!