Förstå utmaningar och möjligheter

Verksamhetsanalys

Vad är Verksamhetsanalys?

Verksamhetsanalys är en strukturerad och objektiv genomlysning av er organisations förmåga utifrån er verksamhet.

En optimering av den organisatoriska förmågan i relation till er verksamhet ger stora fördelar i form av effektivitet och kvalitet. Att utifrån era domänmässiga, organisatoriska och tekniska förutsättningar förstå var ni befinner er idag och var ni borde vara imorgon bidrar med ett ovärderligt verktyg i era investeringar för framtiden.

Tjänsten omfattar en översyn av:

  • Strategier och styrformer
  • Organisation
  • Processer
  • Information
  • Teknik & Infrastruktur

Syftet med analysen är att kunna identifiera områden som innebär förhöjd risk eller där det finns inbyggd potential till effektiviseringar. Analysen resulterar i ett antal rekommendationer och ett förslag till förändringsplan.

I denna typ av uppdrag kombinerar vi Syntells kompetens inom området med hjälp av Syntells förmågemodell. På så sätt säkerställs att alla aspekter som krävs för att bygga en långsiktig förmåga omhändertas.

Varför behövs Verksamhetsanalys?

  • För att öka förståelsen för organisationens förmåga att genomföra sin verksamhet utifrån sin verksamhet
  • För att identifiera områden som organisationen kan utveckla för att öka effektivitet och kvalitet
  • För att skapa ett objektivt underlag för beslut om förändringsarbete

Referenser inom Verksamhetsanalys

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram för sina ingenjörer. De ansåg att en fördjupad SE-kompetens skulle stärka deras konkurrenskraft på den globala försvarsmarknaden ytterligare. De visste… Läs mer

Referenser inom Verksamhetsanalys

Projektrevision

Utmaning Vår kund är ett nordiskt läkemedelsföretag som även arbetar inom medicinteknik. De har producerat sitt läkemedel i 90 år och tar även fram injektionshjälpmedel. Från att ha varit marknadsledande internationellt började de se sina… Läs mer

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!