language

Systems Lifecycle Management

Oavsett om du arbetar inom medicinteknik, energi, flyg, försvar, transport, fordon eller offentlig förvaltning, så arbetar du i ett komplext system med flera sammanflätade livscykler.

Systems Lifecycle Management (SLCM) är det begrepp som ligger till grund för Syntells värderingar, kunskapsfokus och värdeerbjudande. Det förtjänar därför att förklaras närmare.

Vad innebär Systems Lifecycle Management?

SYSTEM innebär för oss en kombination av samverkande element som organiseras för att uppnå ett eller flera angivna mål. System kan vara tekniska såväl som organisatoriska. De är i detta sammanhang dock alltid konstruerade av människor för människor.

Alla system har en LIVSCYKEL. Ett system föds som en idé, det mognar, utvecklas, realiseras, används och avvecklas och ersätts av någonting nytt. Det gäller teknik såväl som organisationer. Varken system eller deras livscykler lever i isolering vilket ger oss en komplex och dynamisk väv av samverkande men också ofta konkurrerande system.

Att kunna hantera dessa system och livscykler i en specifik kontext där det skapas och upprätthålls en balans mellan olika behov och synsätt utan att överutnyttja, offra eller kannibalisera på andra system eller resurser är svårt. Att detta skall ske samtidigt som vi adderar allt fler krav på effektivitet, resultat och innovation, gör inte saken lättare. Hanteringen av all denna komplexitet kräver ett sunt, effektivt och visionärt LEDARSKAP, oberoende av om du leder en verksamhet, ett projekt eller dig själv.

Dessa aspekter tillsammans är SLCM för oss på Syntell. Vi är ett företag bestående av engagerade experter med bred erfarenhet, förmåga och outtröttlig vilja att hjälpa dig med dina komplexa problem, frågeställningar eller behov. Vi erbjuder en bred palett av kompetenser, metoder samt verktyg som hjälper dig och din organisation att hantera komplexiteten i alla steg av ditt systems livscykel, oberoende av om detta system är tekniskt eller organisatoriskt.

Våra kompetenser och erbjudanden inom Systems Lifecycle Management är indelat i fyra områden som vi illustrerat i bilden ovan. Dessa områden är Verksamhetsutveckling, Produkt- och Projektledning, Systems Engineering samt Underhållsanalys och utveckling. Cirkeln i sig själv beskriver förutom systemlivscykeln också en rörelse som symboliserar förändring och ett ständigt lärande.

Surfa in på de andra sidorna och se vad vi kan erbjuda din verksamhet, ditt projekt eller din egen kompetensutveckling inom Systems Lifecycle Managent (SLCM).

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!