language

Våra produkter

Vi har ett gediget utbud av egenutvecklade metoder och kraftfulla verktyg inom Systems Lifecycle Management.

Underlätta varianthantering av dina produkter

DExVariants

Att använda en produktlinjestrategi möjliggör stora produktivitetsvinster och minskad ”time-to-market”, ökad kvalitet och minskad risk. DExVariants verktygssats är en innovativ lösning för att hantera varianthantering, versionshantering och återanvändning i Rational® DOORS® för att hjälpa dig att övervinna den ökade komplexiteten som ingår i en sådan metod.

DExVariants erbjuder en plocklisteprincip för val av vilka objekt som ska ingå i respektive variant. En utbyggd release-funktion (byggd ovanpå DOORS baselining-funktion) tillhandahåller frysning och versionstaggning per objekt. Frysta objekt skyddas mot uppdatering. Tack vare detta kan flera olika versioner av ett objekt samexistera i ”current-modulen” där de enkelt kan återanvändas.

DExVariants plocklisteprincip med versionshantering på objektnivå är speciellt värdefull i en situation när återanvändningen spänner över multipla DOORS-moduler och tillhörande spårbarhetsrelationer. Om man tex. väljer ut ett antal krav för ett variantsystem är det logiskt att också välja de testfall som länkar till de valda kraven. Man återanvänder alltså redan uppsatt spårbarhet.

Den utökade versionshanteringen möjliggör parallell och iterativ utveckling vid specifikationsarbetet på ett sätt som DOORS inbyggda Baseline Sets-funktion inte kan hantera.

DExVariants erbjuder också en Feature Modeling-funktion som gör det möjligt att tydliggöra vilka konfigurationsmöjligheter som erbjuds av en produkt. Dessutom ges en möjlighet att automatisera valet av vad som ska ingå i varianter av produkten.

Modellen anger vilka funktioner eller egenskaper som är valbara samt hur dessa är relaterade. Tex kan en viss feature kräva eller exkludera en annan feature. Featuremodellens trädstruktur kan presenteras och editeras grafiskt.

För en viss produkt-variant skapas en Feature Configuration genom val av features i featuremodellen. DExVariants erbjuder funktioner för att kontrollera att de val som gjorts uppfyller featuremodellens regler.

Efter denna kontroll kan featurekonfigurationen användas för att automatiskt styra urvalet i systemets olika specifikationsmoduler. Tex. kan valet av en viss feature resultera i att ett eller flera olika krav/kravkapitel samt motsvarande testfall inkluderas eller exkluderas.

Vi erbjuder även ett supportpaket för DExVariants.

Har du frågor eller önskar du mer information, kontakta:


Heike Schneider
Affärsområdeschef
Heike.schneider@syntell.se

Klicka här för att gå tillbaka till produkter.

Se mer om...

Effektivisera er kravhantering

DEx Toolkit

Effektivisera er kravhantering

Underlätta varianthantering av dina produkter

DExVariants

Underlätta varianthantering av dina produkter

Möjliggör kloning av dina kravspecifikationer

DExClone

Möjliggör kloning av dina kravspecifikationer

Generera kravdokument

DEx2pdf

Har ni behov av att kunna generera kravspecifikationer och andra typer av dokument baserat på…

Koppla ihop krav och systemarkitektur

DEx SysML Bridge

Koppla ihop krav och systemarkitektur

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!