language

Våra produkter

Vi har ett gediget utbud av egenutvecklade metoder och kraftfulla verktyg inom Systems Lifecycle Management.

Möjliggör kloning av dina kravspecifikationer

DExClone

DExClone möjliggör kloning av hela kravspecifikationer (Rational® DOORS®-moduler) eller delstrukturer med tillhörande länkning. Eftersom det är möjligt att styra vilka objekt och attribut som ska klonas är det möjligt att skapa variantspecifikationer för olika behov. Till skillnad mot vid ren kopiering sparas informationen om vilka val som gjordes vid kloningen. När ändringar sedan sker i källspecifikationen kan därför dessa ändringar synkroniseras automatiskt till den klonade specifikationen, där det också tydligt utmärks vilka ändringar som skett. Eftersom kloning kan ske av utvald version (baseline) av en källspecifikation möjliggörs en god konfigurationsstyrning – man vet precis vilken version av källmaterialet som använts vid kloningen. En klonad specifikation kan hämta data från flera olika källspecifikationer, vilket underlättar skapandet av kravstrukturer.

Kloningsfunktionen är mycket generell och kan användas för en mängd olika sätt. Exempel på användningar:

  • Vid arbetet inom en produktfamilj, skapa specifikationer för olika variantsystem baserat på urval från produktlinjens generiska produktspecifikation.
  • I samband med upphandling, extrahera upphandlingsspecifikationer för olika leverantörer baserat på den allokering som gjorts.
  • Skapa en jämförelse mellan olika versioner av en källspecifikation.
  • Bygga upp specifikationer baserat på flera olika källspecifikationer som sedan med hjälp av synkronisering enkelt kan hållas uppdaterade när källspecifikationen ändras.

Vi erbjuder även ett supportpaket för DExClone.

Har du frågor eller önskar du mer information, kontakta:


Heike Schneider
Affärsområdeschef
Heike.schneider@syntell.se

Klicka här för att gå tillbaka till produkter.

Se mer om...

Effektivisera er kravhantering

DEx Toolkit

Effektivisera er kravhantering

Underlätta varianthantering av dina produkter

DExVariants

Underlätta varianthantering av dina produkter

Möjliggör kloning av dina kravspecifikationer

DExClone

Möjliggör kloning av dina kravspecifikationer

Generera kravdokument

DEx2pdf

Har ni behov av att kunna generera kravspecifikationer och andra typer av dokument baserat på…

Koppla ihop krav och systemarkitektur

DEx SysML Bridge

Koppla ihop krav och systemarkitektur

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!