language

Våra produkter

Vi har ett gediget utbud av egenutvecklade metoder och kraftfulla verktyg inom Systems Lifecycle Management.

Generera kravdokument

DEx2pdf

DEx2pdf
Har ni behov av att kunna generera kravspecifikationer och andra typer av dokument baserat på information i er kravdatabas Rational® DOORS®?

DEx2pdf erbjuder en snabb, flexibel och lättanvänd lösning som låter er skapa alla typer av dokument i PDF-format, från tidiga granskningsutgåvor till formella verksamhets- och affärsdokument.

DEx2pdf är en vy- och mallbaserad funktion. Ett dokumenten som generas med DEx2pdf är en kombination av data i er kravdatabas och de formateringsregler som den valda mallen specificerar. För att kunna generera olika typer av dokument som möter skiftande behov finns möjlighet att bygga upp ett bibliotek av olika mallar.

DEx2pdf innefattar exempel och standardlösningar för olika typer av utmaningar avseende formatering, såsom:

  • Sidformat och sidlayout,
  • sidhuvud och sidfot,
  • fonter och textformatering,
  • tabeller, bilder och bildtexter,
  • interna referenser och fotnoter,
  • innehållsförteckning, index och korsreferenser,
  • prolog och epilog samt
  • metadata för spårbarhet av dokument.

Avancerad funktionalitet i DEx2pdf innefattar tydliga ändringsmarkeringar och komplexa exporter som kan byggas upp av data från olika DOORS-moduler.

Vi erbjuder även support och tjänster kopplade till DEx2pdf, vilket kan innefatta framtagande av organisationsspecifika mallar utifrån era behov.

Har du frågor eller önskar du mer information, kontakta:


Heike Schneider
Affärsområdeschef
Heike.schneider@syntell.se

Klicka här för att gå tillbaka till produkter.

Se mer om...

Effektivisera er kravhantering

DEx Toolkit

Effektivisera er kravhantering

Underlätta varianthantering av dina produkter

DExVariants

Underlätta varianthantering av dina produkter

Möjliggör kloning av dina kravspecifikationer

DExClone

Möjliggör kloning av dina kravspecifikationer

Generera kravdokument

DEx2pdf

Har ni behov av att kunna generera kravspecifikationer och andra typer av dokument baserat på…

Koppla ihop krav och systemarkitektur

DEx SysML Bridge

Koppla ihop krav och systemarkitektur

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!