language

Öppna kurser

Vi utvecklar och genomför företagsanpassade utbildningsprogram, men erbjuder även öppna kurser. Vi har något för alla - från introduktionskurser till fördjupningskurser.

Grunderna i Systems Engineering

Nivå

Grundkurs

Plats

Central Hotel, Salong 4, Vasagatan 38, Stockholm

Datum

Early bird

Sista anmälning

Pris

12 900 SEK

Om kursen

Systems Engineering är ett strukturerat och väldefinierat sätt att använda sunt förnuft i komplexa tekniska projekt. Ett välorganiserat systemarbete möjliggör effektivare styrning, tydligare kommunikation, bättre dokumentation, högre kvalitet och bättre resultat. Vår översiktskurs i Systems Engineering ger dig en god introduktion till begrepp, arbetssätt och viktiga skeden och milstolpar inom utveckling av komplexa system. Kursen kombinerar teori, övningar och diskussioner med praktiska tips och konkreta exempel från verkligheten.

Vi ger dig förståelsen för betydelsen av ett effektivt kravarbete samt grunderna i hur det bör genomföras. Vi diskuterar de olika typerna av intressenter som finns runt komplexa projekt och hur kommunikationen med dem kan förenklas. Vi kommer också att gå igenom systemarkitekturens roll samt hur valet av arkitektur påverkar det vidare arbetet.

Begrepp som verifiering, validering, integration och interface behandlas också i kursen. I kursen diskuterar vi även hur olika aktiviteter, framför allt i projektets tidiga faser, kan påverka tillgänglighet, underhåll, systemsäkerhet och system integration. Vi tar också upp de sociala utmaningar som finns i komplexa projekt och organisationer. Du kommer också efter kursen att ha fått insikt i vilka områden inom Systems Engineering du behärskar och vilka du behöver lära dig mer om eller behöver anlita hjälp med för att lyckas.

Lärare

Tom Strandberg, M.Sc. CSEP
Jonas Larsson, M.Sc. CSEP

Ur kursinnehållet

  • Vad är Systems Engineering?
  • Komplexa system och livscykler
  • Kravinsamling, kravanalys och kravhantering
  • Att planera och leda tekniska projekt
  • De sociala aspekterna av SE
  • Var lär jag mig mer?

Vem riktar sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med komplexa tekniska system. Du är kanske systemingenjör, kravställare, projektledare, utvecklingsingenjör, systemintegratör, testingenjör, driftsättare, linjechef eller underhållsingenjör.

Förkunskapskrav

Inga formella kunskaper krävs, men för allt fullt ut kunna tillgodogöra sig kursen är det lämpligt att ha grundläggande kunskaper om arbetssätt för projekt- och utvecklingsarbete.

Mål med kursen

Efter kursen ska du känna till grundläggande begrepp inom Systems Engineering och förstå hur olika systemaktiviteter, leverabler och roller är kopplade till varandra på ett övergripande plan.

PDU:er

Kursen berättigar dig till 14 PDU:er enligt INCOSE SEP Certifieringsprogram (CSEP).

Kursstart och kursavslut

Kursen pågår 09:00-16:30 dag 1 och 09:00-16:00 dag 2.

Klicka här för att läsa rutiner och villkor vid anmälan till kurs!

Har du en fundering eller synpunkt? Kontakta oss på 08-660 02 80 eller training@syntell.se.

Syntell erbjuder såväl öppna som företagsanpassade kurser. Syntell är certifierade av SAUF – The Swedish Association of Certified Training and Educational Companies.

Referenser inom Förändringsledning

Processutveckling och Livscykelhantering i stort tillverkningsföretag

Utmaning Företaget behövde en process för att utveckla och hantera teknologiutveckling med tydlig kontroll på kostnad och risk. Denna behövde passa med deras befintliga styr- och utvecklingsproceser. Syntells lösning Syntell genomförde processkartläggning och utveckling av en… Läs mer

Referenser inom Integrated Logistics Support

Underhållsanalyser inom försvaret

Utmaning Vår kund utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. De hade anskaffat ett avancerat radarsystem för att möta uppkomna behov vid internationella insatser. Syntell kontaktades för sin expertkunskap inom Integrated Logistics Support (ILS).… Läs mer

Referenser inom Configuration Management

Konfigurationsledning i uppgraderingsprojekt

Utmaning Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. I detta projekt skulle fem fartyg utvecklas och levereras. De har många komplexa och integrerade tekniska system (robotar, luftvärn, minor, torpeder, sonarsystem och radarsystem)… Läs mer

Februari 2019
Scandinavian Summer School Week 2019

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!