language

Öppna kurser

Vi utvecklar och genomför företagsanpassade utbildningsprogram, men erbjuder även öppna kurser. Vi har något för alla - från introduktionskurser till fördjupningskurser.

5-6 februari 2019

Förändringsarbete med effekten i fokus

Nivå

Grundkurs

Plats

Sandhamnsgatan 63B, Stockholm

Datum

5-6 februari 2019

Early bird

7 januari 2019 - 10% rabatt på kursavgiften

Sista anmälning

30 januari 2019

Pris

12900 SEK exkl. moms

Läs mer om kursen i kursbladet!

Vill du delta på kursen? Kontakta oss på training@syntell.se eller använd formuläret längst ner på sidan.

Om kursen

Att som organisation bli bättre på att utveckla verksamheten, handlar delvis om att arbeta strukturerat med att styra verksamheten mot att realisera förväntade effekter.

För att lyckas med det behövs en helhetssyn och att ett systematiskt angreppssätt kring hur effekter ska realiseras. Dessutom behöver man förändra arbetssätt och beteenden inom organisationen, därför är förändringsledning en viktig del i kursen. Den helhet som dessa delar bildar brukar benämnas nyttorealisering, men vad betyder det egentligen?

På kursen förtydligar vi begreppet nyttorealisering och dess komponenter och hur ni kan använda detta i er vardag.  Ett viktigt inslag i kursen är också att diskutera kring hur vi förhåller oss till målstyrning, prioriteringar och uppföljning i en omvärld med snabbare utveckling och nya sätt att arbeta med utveckling.

Mål med kursen

Efter genomgången kurs har deltagarna fått förståelse för vikten av att leda och styra organisationens förändringsarbete utifrån vilka önskvärda effekter man vill uppnå. Deltagarna har också fått förståelse för hur förändringsledning är ett viktigt verktyg för att nå rätt effekt för verksamheten. Deltagarna har fått tillfälle att prova på olika verktyg att använda.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till personer som har ansvar för utvecklingsarbete i någon form. Det kan vara linjechefer med utvecklingsbudget, chefer och andra ansvariga inom områden som projekt- eller portföljstyrning, verksamhetsutvecklare eller seniora projektledare.

Förkunskapskrav

Kursen har inga formella förkunskapskrav, men för att kunna tillgodogöra dig utbildningen tror vi att det är bra om du har några års erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling, projektledning eller liknande.  Kursdeltagarna förväntas bidra med egna erfarenheter i diskussioner och grupparbeten.

Ur kursinnehållet

  • Varför är det viktigt med en helhetssyn på utvecklingsarbetet?
  • Översikt och begrepp – Vad är nyttorealisering och förändringsledning?
  • Målstyrning
  • Att ha rätt beslutsunderlag för prioritering
  • Att förändra arbetssätt och beteenden
  • Vikten av att följa upp resultatet
  • Hur kan vi komma igång?

Om lärarna

Ulrica Häll har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och hennes expertområde är förändringsledning, där hon bland annat deltagit i framtagandet av en vägledning och är drivande i olika nätverk inom området. Hon har de senaste åren hållit utbildningar inom nyttorealisering och förändringsledning för offentlig sektor. Ulrica är nationalekonom och statistiker i botten.

Mats Goffhé har mångårig erfarenhet som verksamhetsutvecklare inom såväl offentlig som privat sektor. Han har under senare år varit ansvarig projektledare för flera regeringsuppdrag avseende verksamhetsutveckling, digitalisering och förändringsarbete i staten. Mats är företagsekonom i botten.

Syntell erbjuder såväl öppna som företagsanpassade kurser. Syntell är certifierade av SAUF – The Swedish Association of Certified Training and Educational Companies.

Anmälan

Se mer om...

Februari 2019
Scandinavian Summer School Week 2019

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!