language

Öppna kurser

Vi utvecklar och genomför företagsanpassade utbildningsprogram, men erbjuder även öppna kurser. Vi har något för alla - från introduktionskurser till fördjupningskurser.

CM2-kurser

Nivå

Intermediate/Advanced

Plats

Syntells kontor, Sandhamnsgatan 63B, Stockholm

Datum

Early bird

Sista anmälning

Pris

€1.150,00 exkl. moms per kursomgång

Under hösten arrangerar Syntell, i samarbete med IpX Europe, flera utbildningar inom CM2!

CM2-03 – Stockholm – 11.-12.11.19 – Fundamentals of Change Management

Denna kurs tar upp grunderna i att påskynda förändringsprocessen. Utan den kommer CM2-förändringsprocessen som beskrivs i kurs 04 inte att vara så snabb och effektiv som väntat.

Organisationer kämpar ständigt för att definiera en snabb och effektiv förändringshanteringsprocess. Många organisationer har ändrat eller ersatt sin förändringsprocess flera gånger utan att förstå dynamiken i förändringar eller byggstenarna som behövs för att underlätta förändringshanteringen.

Misslyckandet av beslut om omidentifiering av objekt och den nödvändiga synlighetsnivån för förändringar påverkar direkt förmågan att utveckla och underhålla den digitala tvillingen. Hanteringen av förändringar inkluderar att förstå dess inverkan i hela organisationen och den totala produktens/lösningens livscykel.

Denna kurs identifierar flera möjliggörande byggstenar som ligger utanför ändringsprocessens räckvidd som är absolut nödvändiga för att förbättra initiativen för förändringsprocesser. Detaljer om ändringsformer och spårbarhetsfrågor kommer att behandlas i denna kurs samt hur man hanterar förändringseffektiviteter.

Kursen ger också ett beslutsträd som definierar de korrekta reglerna för att hantera återidentifiering och säkerställa den digitala tvillingens fullständiga synlighet. Denna kurs behandlar också de kulturella förändringarna som måste förstås och genomföras för att underlätta de förbättringar som krävs i förändringsprocessen.

Slutmålet är att alltid presentera krav som är tydliga, koncisa och giltiga och förbli tydliga, kortfattade och giltiga – oberoende av förändringsvolymen. Detta kan bara uppnås genom en snabb och effektiv process som rymmer förändringar.

CM2-04 – Stockholm – 13.-14.11.19 – The CM2 Change Process

Kursen bygger på principerna från kurserna 01 till 03 och fokuserar på ”CM2 Change Process” som är en sluten krets och innehåller snabbspårfunktioner.

Oförmågan hos en organisation att framgångsrikt hantera den digitala tråden binder direkt tillbaka till deras oförmåga att effektivt hantera förändringar. De flesta organisationer (små och medelstora företag) har ämnesexperter identifierade för varje nyckeldisciplin, men mer sällan har organisationer fokuserat på hantering av förändringar.

Kursen behandlar vikten av en företagsomfattande förändringsprocess och introducerar de roller, ansvar och arbetsflöden som krävs för en organisation i världsklass att effektivt hantera förändringar. Därigenom säkerställs att den digitala tråden förblir intakt under hela produktens / lösningens livscykel och att den digitala tvillingen är korrekt. Kursen introducerar kraften och effektiviteten i ”CM2 Change Process”. Denna process är beroende av byggstenarna och möjliggörande principer som definieras i kurserna 01 till 03. När metodiken som definierats i denna kurs genomförs kommer en organisations syn och perspektiv på deras förändringshanteringsprocess att förändras från att den är en ”nödvändig ondska” till att vara en riktig konkurrensfördel.

Anmälan

Är du intresserad av att delta på en eller flera av kurserna ovan? Kontakta oss på training@syntell.se.

Se mer om...

April 2021

14 APRIL • 09:00-17:00

Systems Engineering & Lifecycle Management

Vårt samhälle blir mer och mer beroende av tekniska system. Att kombinera kostnadseffektivitet med hög produktkvalitet ställer allt större krav…

15 APRIL, kl. 09:00-17:00

Requirements Engineering

Att ta fram en korrekt, komplett och konsistent kravbild och kunna hantera denna under livscykeln är en nyckel till god…

Maj 2021

19 maj kl. 09:00-17:00

Integrated Logistics Support

Vill du lära dig hur du får ut maximal nytta till lägsta livscykelkostnaden ur dina tekniska system och produkter?

Certified Systems Lifecycle Manager

14/4, 15/4, 18/5, 19/5.

Certified Systems Lifecycle Manager

Få ett kvitto på dina kunskaper – bli ”Certified Systems Lifecycle Manager”! För att bli framgångsrik på dagens marknader så…

Scandinavian Summer School Week 2021

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!