language

Öppna kurser

Vi utvecklar och genomför företagsanpassade utbildningsprogram, men erbjuder även öppna kurser. Vi har något för alla - från introduktionskurser till fördjupningskurser.

3-4/09, 5-6/09, 11-12/11, 13-14/11. Kurserna börjar 08:30.

CM2-kurser

Nivå

Intermediate/Advanced

Plats

Syntells kontor, Sandhamnsgatan 63B, Stockholm

Datum

3-4/09, 5-6/09, 11-12/11, 13-14/11. Kurserna börjar 08:30.

Early bird

Sista anmälning

Pris

€1.150,00 exkl. moms per kursomgång

Under hösten arrangerar Syntell, i samarbete med IpX Europe, flera utbildningar inom CM2!

CM2-01 – Stockholm – 03.-04.09.19 – Foundation of Operational Excellence

Den här 2-dagarskursen ger en introduktion på hög nivå i den CM2-baserade ”Foundation for Operational Excellence”. Det är den första kursen i en serie CM2-kurser med flera certifieringar.

Hur en organisation identifierar, strukturerar, länkar och tilldelar äganderätt till sina krav och interna processer påverkar direkt dess förmåga att framgångsrikt och effektivt utföra det avsedda uppdraget eller uppnå sina affärsmål. Om denna aktivitet ignoreras eller görs felaktigt får det negativa påföljder i form av utgifter, så som den oplanerade tiden, pengarna och resurserna som har använts för att kompensera för kvalitets- och schemaläggningsproblem. När kvalitets- och schemaläggningsproblem dominerar energin som en organisation använder dagligen, blir korrigerande åtgärder det vanliga ”sättet att arbeta.” Att ändra den miljön kräver en förståelse för hur nuvarande processer relaterar till bästa praxis och den kulturförändring som krävs för att göra övergången.

Denna kurs presenterar en strukturerad och effektiv metod för att dokumentera, validera, släppa och ändra krav. Dessutom tillhandahåller kursen metoder för att minska kostnaderna som nämns ovan. Den adresserar de processförbättringar som en organisation måste göra för att tillgodose förändringar och hålla alla krav tydliga, kortfattade och giltiga.

CM2-02 – Stockholm – 05.-06.09.19 – Requirements and the CM2 Baseline

Kursen fokuserar på hur man hanterar krav och datauppsättningar och hur man strukturerar och visualiserar det med unik CM2 Baseline-teknik.

Kravhantering är grunden för den digitala tråden. Organisationer kämpar med förmågan att definiera och underhålla den digitala arkitekturen som behövs för att stödja programvara, hårdvara, system, faciliteter och infrastruktur under hela livscykeln.

Oförmågan att effektivt hantera den digitala tråden skapar en hög nivå av korrigerande åtgärder i varje fas av livscykeln. Konfigurationshantering är den huvudsakliga ryggraden i kravhantering och kravhantering är en viktig byggsten i skapandet och hanteringen av den digitala tråden.

Att förstå det förhållandet är absolut nödvändigt när man definierar det framtida driftsläget. Denna kurs fastställer färdplanen som underlättar en organisations förmåga att skapa en världsklass digital tråd.

Detta uppnås genom att använda en uppsättning beprövade principer och tekniker. Vid korrekt tillämpning förbättrar denna förbättrade affärsmodell utvecklingen, struktureringen och hanteringen av krav och datasätt i hela företaget. Kursen fokuserar på de grundläggande delarna av kravhantering inklusive strukturering och ägande av alla produkt-, lösnings- och affärskrav.

Kursen kommer att beskriva de första stegen i skapandet av den digitala tråden – koncept och utvecklingsfaser för alla projekt.

CM2-03 – Stockholm – 11.-12.11.19 – Fundamentals of Change Management

Denna kurs tar upp grunderna i att påskynda förändringsprocessen. Utan den kommer CM2-förändringsprocessen som beskrivs i kurs 04 inte att vara så snabb och effektiv som väntat.

Organisationer kämpar ständigt för att definiera en snabb och effektiv förändringshanteringsprocess. Många organisationer har ändrat eller ersatt sin förändringsprocess flera gånger utan att förstå dynamiken i förändringar eller byggstenarna som behövs för att underlätta förändringshanteringen.

Misslyckandet av beslut om omidentifiering av objekt och den nödvändiga synlighetsnivån för förändringar påverkar direkt förmågan att utveckla och underhålla den digitala tvillingen. Hanteringen av förändringar inkluderar att förstå dess inverkan i hela organisationen och den totala produktens/lösningens livscykel.

Denna kurs identifierar flera möjliggörande byggstenar som ligger utanför ändringsprocessens räckvidd som är absolut nödvändiga för att förbättra initiativen för förändringsprocesser. Detaljer om ändringsformer och spårbarhetsfrågor kommer att behandlas i denna kurs samt hur man hanterar förändringseffektiviteter.

Kursen ger också ett beslutsträd som definierar de korrekta reglerna för att hantera återidentifiering och säkerställa den digitala tvillingens fullständiga synlighet. Denna kurs behandlar också de kulturella förändringarna som måste förstås och genomföras för att underlätta de förbättringar som krävs i förändringsprocessen.

Slutmålet är att alltid presentera krav som är tydliga, koncisa och giltiga och förbli tydliga, kortfattade och giltiga – oberoende av förändringsvolymen. Detta kan bara uppnås genom en snabb och effektiv process som rymmer förändringar.

CM2-04 – Stockholm – 13.-14.11.19 – The CM2 Change Process

Kursen bygger på principerna från kurserna 01 till 03 och fokuserar på ”CM2 Change Process” som är en sluten krets och innehåller snabbspårfunktioner.

Oförmågan hos en organisation att framgångsrikt hantera den digitala tråden binder direkt tillbaka till deras oförmåga att effektivt hantera förändringar. De flesta organisationer (små och medelstora företag) har ämnesexperter identifierade för varje nyckeldisciplin, men mer sällan har organisationer fokuserat på hantering av förändringar.

Kursen behandlar vikten av en företagsomfattande förändringsprocess och introducerar de roller, ansvar och arbetsflöden som krävs för en organisation i världsklass att effektivt hantera förändringar. Därigenom säkerställs att den digitala tråden förblir intakt under hela produktens / lösningens livscykel och att den digitala tvillingen är korrekt. Kursen introducerar kraften och effektiviteten i ”CM2 Change Process”. Denna process är beroende av byggstenarna och möjliggörande principer som definieras i kurserna 01 till 03. När metodiken som definierats i denna kurs genomförs kommer en organisations syn och perspektiv på deras förändringshanteringsprocess att förändras från att den är en ”nödvändig ondska” till att vara en riktig konkurrensfördel.

Anmälan

Är du intresserad av att delta på en eller flera av kurserna ovan? Kontakta oss på training@syntell.se.

Se mer om...

November 2019

3-4/09, 5-6/09, 11-12/11, 13-14/11. Kurserna börjar 08:30.

CM2-kurser

Under hösten arrangerar Syntell, i samarbete med IpX Europe, flera utbildningar inom CM2!

Preparandkurs 2019

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!