language

Kompetenser

Vår kompetens kommer bäst till sin rätt när du vill ha hjälp att kombinera flera av dessa områden till en fungerande helhet.

Information som tillgång

Informationsarkitektur

Varför behövs Informationsarkitektur?

Organisationer som skapar komplexa system kräver en väsentlig mängd data samt en metod för att kommunicera mellan intressenter.

Oavsett om du är användare, upphandlare eller leverantör av komplexa system behöver du ha förmågan att använda, återanvända eller leverera information mellan relevanta intressenter. Detta kräver i sin tur ett samstämmigt språk och en gemensam arkitektur för att skapa informationen.

Syntell kan hjälpa dig med din Informationsarkitektur!

Tack vare våra implementationsexperter och genom att nyttja öppna internationella standarder (såsom ISO10303 PLCS), hjälper vi dig att ta fram informationsmodeller och informationsutbytesmekanismer på såväl organisations- som projekt- och produktnivå.

Våra tjänster inom detta område:

Informationsarkitektur

Se mer om...

Referenser inom Informationsarkitektur

Kravställning inför försvarsupphandling

Utmaning Vår kund ansvarar för kravställning och upphandling av försvarsmateriel. När kunden fick i uppdrag att genomföra en omfattande upphandling av stridsfordon tog de hjälp av Syntell för att hitta en mer pålitlig struktur i… Läs mer

Referenser inom Informationsarkitektur

Konfigurationsledning i uppgraderingsprojekt

Utmaning Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. I detta projekt skulle fem fartyg utvecklas och levereras. De har många komplexa och integrerade tekniska system (robotar, luftvärn, minor, torpeder, sonarsystem och radarsystem)… Läs mer

Referenser inom Informationsarkitektur

Införande av Product Lifecycle Management i organisation

Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. De beslutade att byta ut sina gamla produktdatasystem för att skapa en enhetlig produktdatamiljö (PLM-miljö) för alla platskontor inom företaget. IT-chefen insåg att det inte räcker… Läs mer

Lönsamhet och nytta kombinerat

Cirkulär Ekonomi

Verksamheter som tillämpar cirkulära modeller kan stärka sin ekonomiska utveckling samtidigt som de skapar nytta…

Planera för hela livscykeln!

Systems Engineering

Vi använder en interdisciplinär och holistisk livscykelansats vid utveckling och anskaffning av produkter och tjänster

Skapa en effekt över tiden

Integrated Logistics Support

Som ett svar på ökade kostnader och finansiella begränsningar kring ägandet av system har en…

Lös rätt problem!

Kravhantering

Effektiv kravhantering är en väl identifierad framgångsfaktor för utveckling av komplexa tekniska system. God kravhantering…

Förenkla komplexitet

Enterprise Architecture

Hantera verksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt genom strukturer och ramverk

Information som tillgång

Informationsarkitektur

Komplexa system behöver du ha förmågan att använda, återanvända eller leverera information mellan relevanta intressenter

Kontroll genom livscykeln

Configuration Management

En samstämmig syn på konfigurationsledning är nödvändig för att hantera ett systems livscykel

Säkerhet i komplexa system

Systemsäkerhet

Ett systematisk säkerhetsarbete är en förutsättning för att uppnå avsedd säkerhetsnivå

Framgång till projekt

Projektledning

Att leda utvecklingen av komplexa tekniska system är en formidabel utmaning i att hantera teknik,…

Undvik effekten av risker

Riskhantering

Ett effektivt styrmedel i projektarbetet är risker och möjligheter. Genom att använda Syntells erfarenhet och…

Lyckad förändring

Förändringsledning

Förändringsledning - Att leverera förändring för en organisation kräver en bred uppsättning kompetenser och en…

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!